chạy thận

chạy thận

Phía trước là nụ cười

Phía trước là nụ cười

- Cháu ơi, cho cô xin vài đồng. Con trai cô… nó đang rất cần tiền để chạy thận. Nếu không… nó sẽ chết mất.