Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An:

Cần xem xét cấp sổ đỏ cho bà Trương Thị Tâm

Đất bố chồng tự khai hoang năm 1970, năm 1980 xây nhà ở, năm 1999, được UBND huyện Nghi Lộc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Đất không có tranh chấp, không lấn chiếm, được UBND xã và cộng đồng dân cư xác nhận nguồn gốc đúng. Tuy nhiên, do diện tích thực tế rộng hơn diện tích ghi trong sổ đỏ cũ nên bà Tâm vẫn chưa được đổi lại sổ đỏ...

Nguồn gốc thửa đất

Bà Trương Thị Tâm, 63 tuổi, ở xóm Tiên Đồng, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc có đơn phản ánh: Năm 1970, cụ Phạm Ngọc Thanh, cha chồng bà Tâm ra khai phá một vùng đất hoang ven biển khoảng gần 10.000m2. Năm 1978, ông Phạm Ngọc Tĩnh (con đầu cụ Thanh) kết hôn với bà Tâm. Năm 1980, vợ chồng bà Tâm ra dựng nhà sinh sống. Xung quanh vườn được trồng hóp và bạch đàn bao quanh, nay cây có đường kính một người ôm không xuể. Đất cằn cỗi nên mỗi năm bà Tâm chỉ trồng 5 sào lạc còn lại bỏ hoang. Năm 1994, thực hiện Nghị định 64 của Chính phủ, UBND xã Nghi Xuân đo đạc lập bản đồ địa chính để cấp sổ đỏ. Do vợ chồng bà Tâm đi làm ăn xa, con cái ở nhà kê khai đất ít hơn thực tế, vì sợ khai nhiều sẽ giảm diện tích đất nông nghiệp được chia ngoài đồng. Đất sử dụng ổn định, có ranh giới rõ ràng, không tranh chấp, nhưng cũng chỉ kê khai hơn 1.000m2. Bên cạnh sự kém hiểu biết, Ban đo đạc lập bản đồ 299 của xã Nghi Xuân cũng làm việc thiếu trách nhiệm dẫn đến đất của bà Tâm chỉ có 1.036m2, thuộc thửa số 47, tờ bản đồ số 01, (Bản đồ 299). UBND huyện Nghi Lộc khi cấp sổ đỏ cho bà Tâm cũng theo diện tích như trên. Trong khi diện tích thực tế đất của bà Tâm gần 10.000m2. Năm 2008, UBND huyện Nghi Lộc nhận thấy bản đồ 299 cập nhật số liệu sai so với thực tế sử dụng nên đã tiến hành đo đạc, chỉnh lí số liệu. Khi đo đạc, ông Mai Khắc Hồng, Trưởng xóm Tiên Đồng đã chỉ đạo chia thửa đất của bà Tâm thành hai thửa là thửa 121 và 122. Trong đó: Thửa số 122 diện tích 4.379m2 gồm: Đất vườn và đất ở. Thửa số 121 diện tích 4.792m2, mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm.

Cần xem xét cấp sổ đỏ cho bà Trương Thị Tâm
Cây trồng năm 1980 trong vườn bà Tâm.

Xác định nguồn gốc đất của bà Tâm

Sau khi chồng mất, do hoàn cảnh “mẹ góa, con côi”, đất vườn rộng, bà Tâm muốn bán bớt một phần để lấy tiền tu sửa lại căn nhà nhưng vẫn không được, lí do: Đất trong sổ đỏ lớn hơn đất tại thực địa. Ngày 26/9/2020, bà Tâm viết đơn “Khiếu nại và đề nghị xem xét về việc trích đo để cấp sổ đỏ”. Đơn có 2 nội dung: Thứ nhất, xin đo đạc chỉnh lí thửa đất số 47, tờ bản đồ số 01, bản đồ 299 cho đúng với thực tế. Thứ hai, hủy sổ đỏ của UBND huyện Nghi Lộc cấp ngày 28/12/1999 cho bà Tâm với lí do, sai ranh giới thửa đất dẫn đến diện tích đất thực tế không đúng với diện tích trong sổ đỏ. Ngày 15/10/2020, UBND huyện Nghi Lộc đã chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân báo cáo kết quả giải quyết đơn thư của công dân. Tiếp đó, UBND huyện Nghi Lộc ban hành nhiều văn bản đôn đốc UBND xã Nghi Xuân giải quyết đơn và báo cáo kết quả lên UBND huyện trước ngày 25/7/2021.

Thực hiện chỉ đạo trên, vào hồi 14 giờ ngày 22/10/2021, tại xóm Tiên Động, UBND xã Nghi Xuân đã tổ chức cuộc họp cụm dân cư các hộ dân sử dụng đất cùng thời điểm để lấy ý kiến về nguồn gốc, hiện trạng sử dụng, ranh giới thửa đất hộ bà Tâm. Thành phần cuộc họp gồm: Ông Phạm Ngọc Duyên, Chủ tịch UBND xã; ông Phạm Đình Hải, Phó Chủ tịch UBND xã; cán bộ công chức tư pháp và công chức địa chính xã Nghi Xuân; Cụm dân cư xóm Tiên Động có 32 hộ tham gia. Cuộc họp có 14 ý kiến phát biểu, trong đó tất cả đều xác nhận: “Thửa đất của bà Tâm có nguồn gốc do cụ Phạm Ngọc Thanh khai hoang từ trước những năm 1970. Vợ chồng bà Tâm sử dụng và làm nhà trên thửa đất từ năm 1980 đến nay. Ranh giới thửa đất: Phía Đông giáp đường đi vào nghĩa địa. Phía Bắc giáp chân núi đá dựng. Phía Tây giáp bờ ao sen. Phía Nam giáp vườn cây quốc gia. Toàn bộ cây cối xung quanh vườn hiện nay đều do vợ chồng bà Tâm trồng”. Tại cuộc họp, ông Mai Khắc Hồng, 73 tuổi, nguyên Trưởng xóm, nay là Chi hội trưởng Hội NCT xóm Tiên Đồng đã xin lỗi và thừa nhận: Năm 2008, khi ông làm Trưởng xóm đã cùng ban đo đạc xã tùy tiện chia thửa đất bà Tâm thành 2 thửa. Ngày 12/11/2021, UBND xã Nghi Xuân đã có Báo cáo số 205/BC-UBND, đề nghị UBND huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghi Lộc xem xét giải quyết cho bà Tâm làm thủ tục chỉnh lí diện tích trên bản đồ địa chính theo quy định.

Cần xem xét bảo vệ quyền lợi cho gia đình bà Tâm

Trao đổi vấn đề trên với ông Hoàng Công Tuấn, công chức Địa chính xã Nghi Xuân được biết: Nếu thửa đất trên có đầy đủ cơ sở pháp lí thì đủ điều kiện cấp sổ đỏ cho bà Tâm, gồm: Đất ở và đất vườn. Thực tế thửa đất trên gần 10.000m2 bà Tâm sử dụng từ năm 1980 đến nay. Tuy nhiên năm 1999 khi cấp bìa đỏ chỉ có 1.036m2 đất ở và đất vườn. Năm 2008, thửa đất này lại tách thành 2 thửa là 121 và 122.

Ông Mai Hồng Lê, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai huyện Nghi Lộc cho biết: Vấn đề đất vườn của bà Tâm có nguồn gốc từ năm 1970, làm nhà từ năm 1980 đến nay, đất không có tranh chấp, được cộng đồng dân cư và UBND xã xác nhận đúng, điều đó không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, trong sổ đỏ chỉ có 1.036m2, năm 2008 lại tách thành 2 thửa. Như vậy, sổ đỏ của bà Tâm cấp chưa chính xác. Do sai số quá lớn, vì vậy phải có kết luận của Thanh tra huyện về thửa đất khi đó mới có cơ sở cấp đổi sổ đỏ.

Đem vấn đề trên trao đổi với cán bộ Thanh tra UBND huyện Nghi Lộc được biết: Hiện tại Thanh tra huyện Nghi Lộc chưa nhận được đơn của bà Tâm. Vị cán bộ này đã gọi điện cho bộ phận tiếp dân huyện được biết: Bộ phận tiếp dân huyện đã nhận được đơn của bà Tâm và đã yêu cầu UBND xã Nghi Xuân làm báo cáo trả lời. Tuy nhiên báo cáo của UBND xã Nghi Xuân chưa đúng thể thức nên huyện đang yêu cầu xã Nghi Xuân làm báo cáo lại cho đúng thể thức văn bản.

Căn cứ theo Khoản 5, Điều 98 Luật Đất đai năm 2013; Điều 24a, Nghị định 01/2017/NĐCP ngày 6/1/2017 của Chính phủ và mới đây nhất là Điều 16, Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Nghệ An quy định: “b) Trường hợp ranh giới thửa đất đang sử dụng có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 24a Nghị định số 43/2014/NĐCP”. Đối chiếu theo quy định trên, thửa đất của bà Trương Thị Tâm đủ điều kiện được cấp bìa đỏ.

Nguyễn Hữu Mai

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Cần di dời cây xăng ra xa khu dân cư

Cần di dời cây xăng ra xa khu dân cư

Người dân thôn Thuận A, trong đó có nhiều người cao tuổi cho rằng: Công ty TNHH Thương mại Bình Dương Phú Nhuận xây dựng cây xăng sát nhà dân, gần chợ là không bảo đảm việc phòng chống cháy nổ; ngoài ra, trong quá trình hoạt động có dấu hiệu gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông,...
Về giải quyết vụ án Kinh doanh thương mại ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Có nhiều tình tiết mới để tái thẩm!

Về giải quyết vụ án Kinh doanh thương mại ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Có nhiều tình tiết mới để tái thẩm!

Như Tạp chí Người cao tuổi đã thông tin, ông Lô Chiu Hồng, người cao tuổi, sinh năm 1957, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Điều dưỡng du lịch Vũng Tàu (Công ty Medicost), gửi TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, gửi Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội; Chánh án TAND Tối cao; Viện trưởng Viện KSND Tối cao “Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm” đối với Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 53/2013/QĐST-KDTM ngày 12/8/2013 của TAND TP Vũng Tàu (Quyết định số 53).
Nhiều bất cập trong việc quy hoạch, tạm ứng tiền hỗ trợ, bồi thường

Nhiều bất cập trong việc quy hoạch, tạm ứng tiền hỗ trợ, bồi thường

Nhiều người dân, trong đó có người cao tuổi phản ánh, việc đo đạc, hỗ trợ tiền đền bù khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn km3+700 đến km 18, qua địa phận xã Gia Cát, huyện Cao Lộc còn nhiều bất cập. Việc lập quy hoạch, thu hồi đất để làm bãi thải dài cả ki-lô-mét đã ảnh hưởng quyền lợi của các hộ dân…
Vụ đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác

Vụ đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác

Theo Luật sư, hành vi đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam là rất nhẫn tâm, tàn ác, đáng lên án, thể hiện ý thức coi thường pháp luật cao độ cần được xử lý nghiêm minh.
Cựu Đại tá Phùng Anh Lê lĩnh án 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê lĩnh án 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”

Bị cáo Phùng Anh Lê cho rằng mình bị oan sai, bị cáo không nhận tiền hối lộ, nhưng HĐXX nhận định việc truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, tuyên án bị cáo Lê 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”.

Tin khác

Phạm tội Cưỡng đoạt tài sản, Hà Văn Thành bị phạt 4 năm tù

Phạm tội Cưỡng đoạt tài sản, Hà Văn Thành bị phạt 4 năm tù
Hà Văn Thành: Đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ để thực hiện hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” của lãnh đạo huyện Lập Thạch đã bị TAND huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

Khởi tố bị can sát hại người tình trên phố Hàng Bài

Khởi tố bị can sát hại người tình trên phố Hàng Bài
Chiều 12/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Xuân Thái (40 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "Giết người".

Một thửa đất bán cho hai người, ông Trần Phạm Công tiếp tục “tố” cán bộ thi hành án

Một thửa đất bán cho hai người, ông Trần Phạm Công tiếp tục “tố” cán bộ thi hành án
Khu đất ông Lưu Khánh Đường, công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng đã làm hợp đồng bán cho ông Trần Phạm Công. Nhưng khi ông Công trả tiền cho ông Đường thì trong gia đình ông Đường xảy ra tranh chấp, sau đó ông Công phát hiện khu đất trên ông Đường còn bán cho một người khác, nên xảy ra kiện tụng kéo dài…

Nguyên Chủ tịch thị trấn và nguyên Chủ tịch, Bí thư Huyện ủy đều khẳng định đất thu hồi là của gia đình cụ Thị Sảnh

Nguyên Chủ tịch thị trấn và nguyên Chủ tịch, Bí thư Huyện ủy đều khẳng định đất thu hồi là của gia đình cụ Thị Sảnh
Đó là trường hợp của gia đình cụ Thị Sảnh, 95 tuổi, người dân tộc Khmer, hiện ở số nhà 243/5, khu phố 2, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, gần 40 năm nay vẫn hằng ngày “mòn mỏi” đi đòi quyền và lợi ích hợp pháp của mình, khi bị chính quyền thu hồi 4.500m2 đất nhưng không được giải quyết đúng sự thật và pháp luật...

Khởi tố, bắt tạm giam Thiếu tá Quân đội lái xe tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận

Khởi tố, bắt tạm giam Thiếu tá Quân đội lái xe tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận
Ngày 11/8, Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Minh.
Xem thêm
Cựu Đại tá Phùng Anh Lê lĩnh án 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê lĩnh án 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”

Bị cáo Phùng Anh Lê cho rằng mình bị oan sai, bị cáo không nhận tiền hối lộ, nhưng HĐXX nhận định việc truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, tuyên án bị cáo Lê 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”.
Phạm tội Cưỡng đoạt tài sản, Hà Văn Thành bị phạt 4 năm tù

Phạm tội Cưỡng đoạt tài sản, Hà Văn Thành bị phạt 4 năm tù

Hà Văn Thành: Đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ để thực hiện hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” của lãnh đạo huyện Lập Thạch đã bị TAND huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) xét xử nghiêm minh trước pháp luật.
Khởi tố bị can sát hại người tình trên phố Hàng Bài

Khởi tố bị can sát hại người tình trên phố Hàng Bài

Chiều 12/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Xuân Thái (40 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "Giết người".
​​​​​​​Có nhiều căn cứ để doanh nghiệp đề nghị giám đốc thẩm bản án

​​​​​​​Có nhiều căn cứ để doanh nghiệp đề nghị giám đốc thẩm bản án

Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thanh Hóa vừa quyết định cho thi hành bản án đối về tranh chấp hợp đồng thuê nhà giữa Công ty CP Thảo Trung với bà Mai Hương (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa).
Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Kiến nghị thu hồi văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam

Ngày 25/7/2022, tại văn phòng Hội đồng Thanh lý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vũng Tàu (VCSB), ở số 414/27 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các cổ đông sáng lập VCSB tổ chức cuộc họp bất thường, thống nhất kiến nghị thu hồi Văn bản 1998/BRI-TTGS ngày 20/7/2022 của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 1177/QĐ-NHNN ngày 5/7/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam.
Sao đẩy cụ bà 90 tuổi, có công với cách mạng ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm?

Sao đẩy cụ bà 90 tuổi, có công với cách mạng ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm?

Người có đơn kêu cứu là cụ Trần Thị Ngọc Thanh, sinh năm 1932, ngụ Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh. Cụ Thanh là người có công với cách mạng, được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất. Trước nguy cơ bị đẩy ra khỏi căn nhà đã sinh sống suốt gần 60 năm, cụ Thanh đề nghị xem xét lại Kháng nghị và Quyết định giám đốc thẩm có dấu hiệu oan khuất....
Thư cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh

Thư cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh

Ngày 17/7/2022, chồng tôi là ông Nguyễn Phương Tranh 74 tuổi, bị té ngã và đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ tại Đà Lạt cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán bị gãy đốt sống lưng cần phẫu thuật. Do gia đình tôi ở tại TP Hồ Chí Minh nên xin được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để tiện chăm sóc.
NHỊP CẦU BẠN ĐỌC

NHỊP CẦU BẠN ĐỌC

Phản ánh đến Tạp chí Người cao tuổi, ông Hoàng Trọng Hoà, sinh năm 1953, ngụ tại thôn 6, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết, con trai ông là Hoàng Trọng Vững bị một số người tại xã Phúc Trạch chặn đánh, phải cấp cứu ở Bệnh viện Xuân Sơn, rồi chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, TP Đồng Hới.
Cần giải quyết thấu tình, đạt lý đất khai hoang của gia đình ông phạm Bá Trường

Cần giải quyết thấu tình, đạt lý đất khai hoang của gia đình ông phạm Bá Trường

ông Phạm Bá Trường là người cao tuổi thuộc thôn Liên Minh, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, khiếu nại về vấn đề đất đai của gia đình ông sau 35 năm khai hoang, phục hóa, hình thành thửa đất có diện tích ổn định là trên 3.000m2. Tuy nhiên, mã
Vụ đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác

Vụ đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam: Hành vi rất nhẫn tâm, tàn ác

Theo Luật sư, hành vi đánh đập bé trai 3 tuổi cho vào tủ cấp đông ở Hà Nam là rất nhẫn tâm, đáng lên án thể hiện ý thức coi thường pháp luật cao độ.
Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Người dân nhặt vàng có phải trả lại không?

Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Người dân nhặt vàng có phải trả lại không?

Theo quan điểm của luật sư, một số người dân có hành động “hôi vàng” trong vụ cướp tiệm vàng ở Huế cố tình không trả lại tài sản có thể bị xử lý hình sự.
Cần một bản án phúc thẩm khách quan, công tâm, thượng tôn pháp luật

Cần một bản án phúc thẩm khách quan, công tâm, thượng tôn pháp luật

Cho rằng Bản án số 142/2022/HSST ngày 13/6/2022 của TAND TP Thái Nguyên có nhiều mâu thuẫn, chưa được làm rõ, gia đình anh Hàn Văn Mạnh, ở phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã kháng cáo toàn bộ bản án tới TAND tỉnh Thái Nguyên để giải quyết theo quy định pháp luật....
Phiên bản di động