Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An:

Cần xem xét cấp sổ đỏ cho bà Trương Thị Tâm

Đất bố chồng tự khai hoang năm 1970, năm 1980 xây nhà ở, năm 1999, được UBND huyện Nghi Lộc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Đất không có tranh chấp, không lấn chiếm, được UBND xã và cộng đồng dân cư xác nhận nguồn gốc đúng. Tuy nhiên, do diện tích thực tế rộng hơn diện tích ghi trong sổ đỏ cũ nên bà Tâm vẫn chưa được đổi lại sổ đỏ...

Nguồn gốc thửa đất

Bà Trương Thị Tâm, 63 tuổi, ở xóm Tiên Đồng, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc có đơn phản ánh: Năm 1970, cụ Phạm Ngọc Thanh, cha chồng bà Tâm ra khai phá một vùng đất hoang ven biển khoảng gần 10.000m2. Năm 1978, ông Phạm Ngọc Tĩnh (con đầu cụ Thanh) kết hôn với bà Tâm. Năm 1980, vợ chồng bà Tâm ra dựng nhà sinh sống. Xung quanh vườn được trồng hóp và bạch đàn bao quanh, nay cây có đường kính một người ôm không xuể. Đất cằn cỗi nên mỗi năm bà Tâm chỉ trồng 5 sào lạc còn lại bỏ hoang. Năm 1994, thực hiện Nghị định 64 của Chính phủ, UBND xã Nghi Xuân đo đạc lập bản đồ địa chính để cấp sổ đỏ. Do vợ chồng bà Tâm đi làm ăn xa, con cái ở nhà kê khai đất ít hơn thực tế, vì sợ khai nhiều sẽ giảm diện tích đất nông nghiệp được chia ngoài đồng. Đất sử dụng ổn định, có ranh giới rõ ràng, không tranh chấp, nhưng cũng chỉ kê khai hơn 1.000m2. Bên cạnh sự kém hiểu biết, Ban đo đạc lập bản đồ 299 của xã Nghi Xuân cũng làm việc thiếu trách nhiệm dẫn đến đất của bà Tâm chỉ có 1.036m2, thuộc thửa số 47, tờ bản đồ số 01, (Bản đồ 299). UBND huyện Nghi Lộc khi cấp sổ đỏ cho bà Tâm cũng theo diện tích như trên. Trong khi diện tích thực tế đất của bà Tâm gần 10.000m2. Năm 2008, UBND huyện Nghi Lộc nhận thấy bản đồ 299 cập nhật số liệu sai so với thực tế sử dụng nên đã tiến hành đo đạc, chỉnh lí số liệu. Khi đo đạc, ông Mai Khắc Hồng, Trưởng xóm Tiên Đồng đã chỉ đạo chia thửa đất của bà Tâm thành hai thửa là thửa 121 và 122. Trong đó: Thửa số 122 diện tích 4.379m2 gồm: Đất vườn và đất ở. Thửa số 121 diện tích 4.792m2, mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm.

Cần xem xét cấp sổ đỏ cho bà Trương Thị Tâm
Cây trồng năm 1980 trong vườn bà Tâm.

Xác định nguồn gốc đất của bà Tâm

Sau khi chồng mất, do hoàn cảnh “mẹ góa, con côi”, đất vườn rộng, bà Tâm muốn bán bớt một phần để lấy tiền tu sửa lại căn nhà nhưng vẫn không được, lí do: Đất trong sổ đỏ lớn hơn đất tại thực địa. Ngày 26/9/2020, bà Tâm viết đơn “Khiếu nại và đề nghị xem xét về việc trích đo để cấp sổ đỏ”. Đơn có 2 nội dung: Thứ nhất, xin đo đạc chỉnh lí thửa đất số 47, tờ bản đồ số 01, bản đồ 299 cho đúng với thực tế. Thứ hai, hủy sổ đỏ của UBND huyện Nghi Lộc cấp ngày 28/12/1999 cho bà Tâm với lí do, sai ranh giới thửa đất dẫn đến diện tích đất thực tế không đúng với diện tích trong sổ đỏ. Ngày 15/10/2020, UBND huyện Nghi Lộc đã chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân báo cáo kết quả giải quyết đơn thư của công dân. Tiếp đó, UBND huyện Nghi Lộc ban hành nhiều văn bản đôn đốc UBND xã Nghi Xuân giải quyết đơn và báo cáo kết quả lên UBND huyện trước ngày 25/7/2021.

Thực hiện chỉ đạo trên, vào hồi 14 giờ ngày 22/10/2021, tại xóm Tiên Động, UBND xã Nghi Xuân đã tổ chức cuộc họp cụm dân cư các hộ dân sử dụng đất cùng thời điểm để lấy ý kiến về nguồn gốc, hiện trạng sử dụng, ranh giới thửa đất hộ bà Tâm. Thành phần cuộc họp gồm: Ông Phạm Ngọc Duyên, Chủ tịch UBND xã; ông Phạm Đình Hải, Phó Chủ tịch UBND xã; cán bộ công chức tư pháp và công chức địa chính xã Nghi Xuân; Cụm dân cư xóm Tiên Động có 32 hộ tham gia. Cuộc họp có 14 ý kiến phát biểu, trong đó tất cả đều xác nhận: “Thửa đất của bà Tâm có nguồn gốc do cụ Phạm Ngọc Thanh khai hoang từ trước những năm 1970. Vợ chồng bà Tâm sử dụng và làm nhà trên thửa đất từ năm 1980 đến nay. Ranh giới thửa đất: Phía Đông giáp đường đi vào nghĩa địa. Phía Bắc giáp chân núi đá dựng. Phía Tây giáp bờ ao sen. Phía Nam giáp vườn cây quốc gia. Toàn bộ cây cối xung quanh vườn hiện nay đều do vợ chồng bà Tâm trồng”. Tại cuộc họp, ông Mai Khắc Hồng, 73 tuổi, nguyên Trưởng xóm, nay là Chi hội trưởng Hội NCT xóm Tiên Đồng đã xin lỗi và thừa nhận: Năm 2008, khi ông làm Trưởng xóm đã cùng ban đo đạc xã tùy tiện chia thửa đất bà Tâm thành 2 thửa. Ngày 12/11/2021, UBND xã Nghi Xuân đã có Báo cáo số 205/BC-UBND, đề nghị UBND huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghi Lộc xem xét giải quyết cho bà Tâm làm thủ tục chỉnh lí diện tích trên bản đồ địa chính theo quy định.

Cần xem xét bảo vệ quyền lợi cho gia đình bà Tâm

Trao đổi vấn đề trên với ông Hoàng Công Tuấn, công chức Địa chính xã Nghi Xuân được biết: Nếu thửa đất trên có đầy đủ cơ sở pháp lí thì đủ điều kiện cấp sổ đỏ cho bà Tâm, gồm: Đất ở và đất vườn. Thực tế thửa đất trên gần 10.000m2 bà Tâm sử dụng từ năm 1980 đến nay. Tuy nhiên năm 1999 khi cấp bìa đỏ chỉ có 1.036m2 đất ở và đất vườn. Năm 2008, thửa đất này lại tách thành 2 thửa là 121 và 122.

Ông Mai Hồng Lê, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai huyện Nghi Lộc cho biết: Vấn đề đất vườn của bà Tâm có nguồn gốc từ năm 1970, làm nhà từ năm 1980 đến nay, đất không có tranh chấp, được cộng đồng dân cư và UBND xã xác nhận đúng, điều đó không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, trong sổ đỏ chỉ có 1.036m2, năm 2008 lại tách thành 2 thửa. Như vậy, sổ đỏ của bà Tâm cấp chưa chính xác. Do sai số quá lớn, vì vậy phải có kết luận của Thanh tra huyện về thửa đất khi đó mới có cơ sở cấp đổi sổ đỏ.

Đem vấn đề trên trao đổi với cán bộ Thanh tra UBND huyện Nghi Lộc được biết: Hiện tại Thanh tra huyện Nghi Lộc chưa nhận được đơn của bà Tâm. Vị cán bộ này đã gọi điện cho bộ phận tiếp dân huyện được biết: Bộ phận tiếp dân huyện đã nhận được đơn của bà Tâm và đã yêu cầu UBND xã Nghi Xuân làm báo cáo trả lời. Tuy nhiên báo cáo của UBND xã Nghi Xuân chưa đúng thể thức nên huyện đang yêu cầu xã Nghi Xuân làm báo cáo lại cho đúng thể thức văn bản.

Căn cứ theo Khoản 5, Điều 98 Luật Đất đai năm 2013; Điều 24a, Nghị định 01/2017/NĐCP ngày 6/1/2017 của Chính phủ và mới đây nhất là Điều 16, Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Nghệ An quy định: “b) Trường hợp ranh giới thửa đất đang sử dụng có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 24a Nghị định số 43/2014/NĐCP”. Đối chiếu theo quy định trên, thửa đất của bà Trương Thị Tâm đủ điều kiện được cấp bìa đỏ.

Nguyễn Hữu Mai

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai: Đường gần 30 tỷ vừa thi công xong đã hư hỏng.

Huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai: Đường gần 30 tỷ vừa thi công xong đã hư hỏng.

Tuyến đường bê tông trung tâm xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pa làm chủ đầu có chiều dài 7,6km tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng. Người dân xã Ia Rsai chưa kịp mừng vì có đường bê tông sạch, đẹp thì lại rất bất bình trước thực trạng tuyến đường vừa mới thi công xong đã hỏng, nứt toác, bong rỗ mặt bê tông.
Bất chấp dịch Covid-19, nhà hàng, karaoke London Restaurant vẫn hoạt động trái phép

Bất chấp dịch Covid-19, nhà hàng, karaoke London Restaurant vẫn hoạt động trái phép

Trong nhiều ngày qua, nhà hàng, karaoke London Restaurant ở phường Dịch Vọng vẫn ngang nhiên hoạt động “chui”, bất chấp các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid 19 của UBND TP Hà Nội.
Chân dung nghi phạm trong vụ bé gái ở Hà Nội bị bắn đinh vào đầu

Chân dung nghi phạm trong vụ bé gái ở Hà Nội bị bắn đinh vào đầu

Công an Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, cho Công an TP. Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý.
Triệt xoá đường dây tuyển cộng tác viên bán bản vẽ thiết kế trên mạng lừa đảo hơn 100 tỷ đồng

Triệt xoá đường dây tuyển cộng tác viên bán bản vẽ thiết kế trên mạng lừa đảo hơn 100 tỷ đồng

Lê Bá Hải cùng đồng bọn dùng thủ đoạn tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet sau đó đưa ra các thông tin gian dối, hứa hẹn hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của cộng tác viên.
Thông tin mới nhất vụ bé gái ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nguy kịch với 9 dị vật cắm trong đầu

Thông tin mới nhất vụ bé gái ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nguy kịch với 9 dị vật cắm trong đầu

Mới đây, bé Đ. N. A.,3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật với 9 dị vật trong đầu.

Tin khác

Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai: Bắt khẩn cấp đứa con vô nhân tính

Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai: Bắt khẩn cấp đứa con vô nhân tính
Ngay trong ngày 17/1, Công an huyện Bảo Thắng đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Đặng Văn Long (40 tuổi) về tội giết người và phi tang xác

Cần công tâm, thực hiện đúng pháp luật, khi thu hồi đất

Cần công tâm, thực hiện đúng pháp luật, khi thu hồi đất
Cụ Quách Văn Tá, sinh năm 1938, ở số 50 làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ gửi đơn kiến nghị khẩn cấp đến Tạp chí Người cao tuổi cho biết, gia đình cụ có thửa đất gần 40m2 tại 74 phố Vũ Miên, đang bị chính quyền quận và phường dọa thu hồi bằng những văn bản, quyết định trái pháp luật. Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc và xác minh thực tế, những trình bày trong đơn của cụ Tá là đúng sự thật…

Xử lí dứt điểm hành vi lấn chiếm đất công, bảo vệ quyền lợi người dân

Xử lí dứt điểm hành vi lấn chiếm đất công, bảo vệ quyền lợi người dân
Đã gần 5 tháng trôi qua, kể từ ngày UBND thị xã Duy Tiên ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lấn chiếm đất đai trái phép của ông Nguyễn Đức Sướng (sinh năm 1979), ở thôn Doãn, xã Tiên Ngoại, nhưng đến nay ông Sướng vẫn chưa khôi phục lại tình trạng ban đầu…

Những bất cập trong khai thác cát trên sông Vu Gia và xe chở cát trọng tải lớn "đại náo" ở tỉnh Quảng Nam

Những bất cập trong khai thác cát trên sông Vu Gia và xe chở cát trọng tải lớn "đại náo" ở tỉnh Quảng Nam
Người dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam phản ánh, các mỏ khai thác cát trên sông Vu Gia bỏ vây cầu Hà Nha có nguy cơ mất an toàn cầu trị giá hàng nghìn tỉ đồng. Hơn nữa, xe chở cát từ các mỏ này có tải trọng lớn, có dấu hiệu quá tải đại náo trên Quốc lộ 14B và Tỉnh lộ 609 đang đe doạ sự an toàn cho người đi đường và làm xuống cấp kết cấu hạ tầng giao thông.

Của Hợp tác xã “thì quên”, của người thuê “thì nhớ”

Của Hợp tác xã “thì quên”, của người thuê “thì nhớ”
Trong Báo cáo tài chính của HTX Liên Vị 1 năm 2020, ngoài chi lương cho cán bộ quản lý là 407.000.000 đồng, phần chi phí đầm cá có khoản chi mà khi đọc đến nhiều xã viên sững sờ, đó là chi hỗ trợ Đoàn cán bộ và thành viên HTX đi khảo sát thiết kế, kiểm đếm đo đạc, đầm nuôi trồng thủy sản bị thu hồi là 109.020.000 đồng. Nhận lương và thù lao “hậu hĩnh”, vậy mà ông Đỗ Văn Quang và Hội đồng quản trị HTX đã bỏ qua nhiều hạng mục công trình, không đề xuất với Tổ kiểm đếm của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Quảng Yên thất thoát cả tỷ đồng, là công sức, tài sản của xã viên HTX…

Cần xử lý nghiêm việc lấn chiếm đất của dân, kè suối để xây dựng nhà xưởng

Cần xử lý nghiêm việc lấn chiếm đất của dân, kè suối để xây dựng nhà xưởng
Hơn một năm qua, gia đình cụ Mai Thị Nhuần (85 tuổi) ở thôn Ngòi Cát, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bài bị ông Mai Văn Khoa lấn chiếm một phần đất, tự ý xây cổng gây khó khăn cho việc đi lai; không những thế, ông Khoa còn lấn đất xây kè bờ suối để xây nhà xưởng...
Xem thêm
Bất chấp dịch Covid-19, nhà hàng, karaoke London Restaurant vẫn hoạt động trái phép

Bất chấp dịch Covid-19, nhà hàng, karaoke London Restaurant vẫn hoạt động trái phép

Trong nhiều ngày qua, nhà hàng, karaoke London Restaurant ở phường Dịch Vọng vẫn ngang nhiên hoạt động “chui”, bất chấp các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid 19 của UBND TP Hà Nội.
Chân dung nghi phạm trong vụ bé gái ở Hà Nội bị bắn đinh vào đầu

Chân dung nghi phạm trong vụ bé gái ở Hà Nội bị bắn đinh vào đầu

Công an Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, cho Công an TP. Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý.
Triệt xoá đường dây tuyển cộng tác viên bán bản vẽ thiết kế trên mạng lừa đảo hơn 100 tỷ đồng

Triệt xoá đường dây tuyển cộng tác viên bán bản vẽ thiết kế trên mạng lừa đảo hơn 100 tỷ đồng

Lê Bá Hải cùng đồng bọn dùng thủ đoạn tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet sau đó đưa ra các thông tin gian dối, hứa hẹn hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của cộng tác viên.
Nhiều chứng cứ, nôi dung chưa được làm rõ, Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

Nhiều chứng cứ, nôi dung chưa được làm rõ, Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

Tại phiên tòa, bị cáo và luật sư bào chữa cho bị cáo đã chỉ ra nhiều căn cứ thể hiện, các chứng cứ dùng để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo chưa rõ ràng, còn thiếu sót. Do vậy, TAND TP Phú Quốc quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.
​​​​​​​Quyền lợi bị xâm phạm, công dân cầu cứu Chính phủ

​​​​​​​Quyền lợi bị xâm phạm, công dân cầu cứu Chính phủ

Bà Trần Thị Mai Trang, sinh năm 1959, thường trú quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, tố cáo Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng và ông Trịnh Tuấn Liêm, cựu Quyền Chủ tịch UBND TP Biên Hòa về hành vi: Không thực hiện thỏa thuận, bồi thường do thu hồi đất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Do quyền lợi không được giải quyết đúng pháp luật, bà Trang phải cầu cứu Chính phủ
TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh: Có dấu hiệu bà Lê Phượng Linh giả mạo giấy chứng sinh, sao chưa xem xét, xử lí?

TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh: Có dấu hiệu bà Lê Phượng Linh giả mạo giấy chứng sinh, sao chưa xem xét, xử lí?

Nhiều người cao tuổi, trong đó có bà Trần Thị Ổi, sinh năm 1957, ở khu phố Hiệp Long, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh gửi đơn đến Tạp chí Người cao tuổi phản ánh bị bà Lê Phượng Linh, có hành vi lừa đảo họ số tiền hơn 20 tỉ đồng, với thủ đoạn mượn tiền để “đáo hạn ngân hàng”, nhưng thực tế là chiếm đoạt.
Huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai: Đường gần 30 tỷ vừa thi công xong đã hư hỏng.

Huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai: Đường gần 30 tỷ vừa thi công xong đã hư hỏng.

Tuyến đường bê tông trung tâm xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pa làm chủ đầu có chiều dài 7,6km tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng. Người dân xã Ia Rsai chưa kịp mừng vì có đường bê tông sạch, đẹp thì lại rất bất bình trước thực trạng tuyến đường vừa mới thi công xong đã hỏng, nứt toác, bong rỗ mặt bê tông.
Những bất cập trong khai thác cát trên sông Vu Gia và xe chở cát trọng tải lớn "đại náo" ở tỉnh Quảng Nam

Những bất cập trong khai thác cát trên sông Vu Gia và xe chở cát trọng tải lớn "đại náo" ở tỉnh Quảng Nam

Người dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam phản ánh, các mỏ khai thác cát trên sông Vu Gia bỏ vây cầu Hà Nha có nguy cơ mất an toàn cầu trị giá hàng nghìn tỉ đồng. Hơn nữa, xe chở cát từ các mỏ này có tải trọng lớn, có dấu hiệu quá tải đại náo trên Quốc lộ 14B và Tỉnh lộ 609 đang đe doạ sự an toàn cho người đi đường và làm xuống cấp kết cấu hạ tầng giao thông.
Vụ Tân Hoàng Minh bỏ cọc lô đất đấu giá ở Thủ Thiêm: Cần có chế tài nghiêm khắc hơn.

Vụ Tân Hoàng Minh bỏ cọc lô đất đấu giá ở Thủ Thiêm: Cần có chế tài nghiêm khắc hơn.

Vậy là điều dư luận dự đoán trước đã xảy ra. Tân Hoàng Minh bỏ tiền cọc lô đất đấu giá gây ồn ào ở Thủ Thiêm.
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động