Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

Viết tiếp bài: “Về những sai phạm ở Trường CBQLGD TP Hồ Chí Minh: Cần một cuộc thanh tra toàn diện” Có dấu hiệu phạm tội giả mạo trong công tác, sao chưa xử lí?

Viết tiếp bài: “Về những sai phạm ở Trường CBQLGD TP Hồ Chí Minh: Cần một cuộc thanh tra toàn diện” Có dấu hiệu phạm tội giả mạo trong công tác, sao chưa xử lí?

Với hành vi lập khống chứng từ và giả mạo hồ sơ để chiếm đoạt ngân sách cho thấy, Ban biên soạn Chương trình nâng cao năng lực quản lí tài chính tài sản trong giáo dục, do ông Hà Thanh Việt làm Trưởng ban, có dấu hiệu phạm tội giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017…

Về những sai phạm ở Trường Cán bộ quản lí giáo dục TP Hồ Chí Minh: “Người ngay mắc nạn, kẻ gian vui mừng”? (Tiếp theo kì trước)

Về những sai phạm ở Trường Cán bộ quản lí giáo dục TP Hồ Chí Minh: “Người ngay mắc nạn, kẻ gian vui mừng”? (Tiếp theo kì trước)

Từ Quyết định số 2278/QĐ-BGDĐT ngày 9/8/2019 (sau đây gọi là Quyết định 2278) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc cho ông Phan Minh Phụng, thôi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lí giáo dục (CBQLGD) TP Hồ Chí Minh, cho thấy nhiều nội dung bất cập cần được xem xét một cách khách quan.

Về những sai phạm ở Trường Cán bộ quản lí giáo dục TP Hồ Chí Minh: Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ đã kết luận kiểm tra (Tiếp theo kì trước)

Về những sai phạm ở Trường Cán bộ quản lí giáo dục TP Hồ Chí Minh: Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ đã kết luận kiểm tra (Tiếp theo kì trước)

Như bài trước phản ánh, sau khi được Bộ GD&ĐT chấp thuận Kế hoạch số 779/KH-CBQLGDHCM ngày 21/8/2017 và đồng ý cấp kinh phí 600 triệu đồng để Trường Cán bộ quản lí giáo dục (CBQLGD) TP Hồ Chí Minh thực hiện Chương trình bồi dưỡng Nâng cao năng lực quản lí tài chính, tài sản trong giáo dục cho công chức, viên chức ngành giáo dục, Ban biên soạn thực hiện Chương trình này đã có dấu hiệu tham ô tiền ngân sách Nhà nước.

Về những sai phạm ở Trường Cán bộ quản lí giáo dục TP Hồ Chí Minh: Cần một cuộc thanh tra toàn diện

Về những sai phạm ở Trường Cán bộ quản lí giáo dục TP Hồ Chí Minh: Cần một cuộc thanh tra toàn diện

Trong khi nhiều dấu hiệu vi phạm, làm trái pháp luật xảy ra ở Trường Cán bộ quản lí giáo dục (CBQLGD) TP Hồ Chí Minh, trong đó có liên quan tới Hiệu trưởng Hà Thanh Việt chưa được giải quyết dứt điểm, thì người phản ánh sự thật có dấu hiệu bị trù dập, buộc phải làm đơn kêu cứu đến Bí thư Thành ủy, yêu cầu có một cuộc thanh tra toàn diện…

Khi niềm tin chưa đủ

Khi niềm tin chưa đủ

Không biết có nói quá nếu cho rằng giáo dục là mối quan tâm hàng đầu của xã hội ngày nay. Bởi nhà nào chẳng có con trẻ sẽ, đã và đang đi trên con đường mênh mang, xa tắp của học vấn, là hi vọng của tương lai.