Bến Tre: Quyết tâm “Đồng thuận – Sáng tạo” thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021

Tết đến, Xuân về đúng vào dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong không khí vui mừng phấn khởi của những ngày đầu Xuân Tân Sửa 2021, bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre đã dành thời gian trả lời phỏng vấn với phóng viên Tạp chí Người cao tuổi chia sẻ về kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Bến Tre nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm qua và những công việc cần làm tốt trong năm mới.
Bến Tre: Quyết tâm “Đồng thuận – Sáng tạo” thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021
Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre

Phóng viên: Thưa bà! Năm 2020 vừa mới khép lại với nhiều dấu ấn, một năm mà cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, vậy xin bà đánh giá một số kết quả nổi bật mà tỉnh nhà đã đạt được trong năm vừa qua.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến: Bến Tre đã kết thúc năm 2020 với tinh thần “Bứt phá về đích”, dù gặp nhiều khó khăn của nội tại và phát sinh do hạn mặn xâm nhập sâu, kéo dài; tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân trong tỉnh. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của các cấp, các ngành, tỉnh Bến Tre đã hoàn thành tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung thực hiện khá toàn diện. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh mang lại ý nghĩa chính trị rất lớn, tạo sự đồng thuận của cán bộ đảng viên và Nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được thực hiện thường xuyên, thực chất, xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, nhiều gương điển hình được tuyên dương. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm, đổi mới, thực hiện đồng bộ, từng bước kéo giảm tỷ lệ đảng viên bị xử lý kỷ luật. Các phong trào thi đua “Đồng khởi mới”“Năm dân vận khéo - 2020” đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác phòng chống tham nhũng được các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh được đổi mới, chất lượng các kỳ họp và tiếp xúc cử tri được nâng lên.

Tốc độ tăng trưởng GRDP ước tăng 0,84%; GRDP bình quân đầu người đạt 43,5 triệu đồng, đạt 98,3% so với Nghị quyết năm 2020, tăng 4,6 triệu đồng so với năm 2019. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá; giá trị gia tăng 14,5% so với cùng kỳ. Phần lớn doanh nghiệp đã khôi phục sản xuất, kinh doanh; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,412 tỷ USD, tăng 22,34% so cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 5.289,7/5.000 tỷ đồng, tăng 5,8% dự toán Trung ương giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 93,38%. Kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị, hạ tầng khu công nghiệp được chú trọng mở rộng, đầu tư, xây dựng. Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được tập trung triển khai thực hiện quyết liệt; huyện Chợ Lách được công nhận huyện nông thôn mới; thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn văn minh đô thị; Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đạt kết quả tốt với 59 sản phẩm, trong đó 31 sản phẩm đạt 4 sao, 25 sản phẩm 3 sao, 3 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, tập trung làm tốt công tác an sinh xã hội trong điều kiện khó khăn do hạn mặn và dịch COVID-19 gây ra. Quy mô trường lớp được đầu tư theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, hoàn thiện. Quốc phòng, an ninh đảm bảo ổn định, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững, một số tội phạm nguy hiểm được kiềm chế, kéo giảm, tệ nạn xã hội và vi phạm hành chính giảm mạnh. Cải cách tư pháp được đẩy mạnh, chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử ngày càng nâng cao, giảm sai sót.

Có thể nói, với chủ đề “Bứt phá về đích” năm 2020, Tỉnh ủy, các ngành, các cấp đã linh hoạt, chủ động, nỗ lực lãnh đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả phấn khởi, kỷ luật, kỷ cương được giữ nghiêm; tư tưởng và hành động trong nội bộ được thống nhất; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao; hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ và năm 2020 đều đạt; đời sống người dân và công tác an sinh xã hội cơ bản đảm bảo. Đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công đạt yêu cầu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh Bến Tre.

Phóng viên: Mục tiêu tổng quát của Đảng bộ tỉnh trong năm 2021?

Bà Hồ Thị Hoàng Yến: Phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đồng khởi mới” trên tất cả các lĩnh vực; tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, với trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và đảng viên, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của hệ thống chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, huy động mọi nguồn lực đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tạo môi trường, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ; chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai - dịch bệnh ngay trong công tác quy hoạch và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Phóng viên: Để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Đảng bộ tỉnh đã có những giải pháp trọng tâm nào để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021?

Bà Hồ Thị Hoàng Yến: Nhận thức được tầm quan trọng của năm 2021 là năm“bản lề”, Tỉnh ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung triển khai quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, Nghị quyết chuyên đề, đặc biệt là Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021 với chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo” để thực hiện thật tốt trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Trên tinh thần đó, từng cấp ủy, người đứng đầu cần quan tâm lãnh đạo, tổ chức triển khai, phấn đấu thực hiện thắng lợi một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

Thứ nhất, về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị

Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Xây dựng tư tưởng tiến công, tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương trong cán bộ đảng viên gắn với tổ chức quán triệt và cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết năm 2021; thực hiện tốt phương châm Đại hội: “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý tốt đảng viên tại chi bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trước mắt, chuẩn bị tốt nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2021-2026; công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo Đề án 03 của Tỉnh ủy. Triển khai thực hiện đề án cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, duy trì và nâng cao thứ hạng các chỉ số PAPI, PCI, SIPAS, tập trung cải thiện chỉ số PAR Index của tỉnh.

Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân. Khơi dậy tiềm năng sáng tạo, phát huy quyền làm chủ thật sự của Nhân dân, khuyến khích Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với phương châm “Hai chân, ba mũi” theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ hai, về phát triển kinh tế

Tập trung hoàn thành quy hoạch phát triển mô hình kinh tế hướng Đông; xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; quản lý điều hành tốt nguồn ngân sách phục vụ phát triển kinh tế. Phấn đấu hoàn thành xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Huy động các nguồn lực, đầu tư phát triển du lịch; các khu, cụm công nghiệp, công nghiệp chế biến; xây dựng hệ thống giao thông, khởi công cầu Rạch Miễu 2; xây dựng các nhà máy điện gió, phát triển năng lượng tái tạo; xây dựng và hoàn thiện các dự án thủy lợi, đảm bảo đủ nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Tập trung phát triển chuyển đổi số, chính quyền số, huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Thực hiện có hiệu quả chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, nhất là các doanh nghiệp dẫn đầu. Tập trung nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; vận hành hiệu quả không gian khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh.

Chú trọng phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo cuộc sống Nhân dân.

Thứ ba, về văn hóa - xã hội

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bến Tre, trong đó chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phấn đấu năm 2021 có ít nhất 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ngang tầm nhiệm vụ; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học theo hướng kiên cố hóa, đạt chuẩn quốc gia.

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hệ thống thông tin y tế. Chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, nhất là dịch COVID-19.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nỗ lực kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo 1 - 1,5%, giải quyết việc làm cho 20 ngàn lao động; phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 48,9 triệu đồng.

Thứ tư, về quốc phòng , an ninh

Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; chủ động ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển...

Triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp và kéo giảm tỷ lệ tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Kiên quyết không để xảy ra điểm “nóng” bị động bất ngờ, hạn chế tình trạng tụ tập khiếu kiện đông người, vượt cấp. Tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, gắn với kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ,....

Phóng viên: Thưa có được những kết quả trên đây có sự đóng góp của Người cao tuổi. Vậy công tác chăm lo cho Người cao tuổi trong thời gian tới như thế nào?

Bà Hồ Thị Hoàng Yến: Bến Tre luôn quan tâm xây dựng hệ thống tổ chức Hội Người cao tuổi từ tỉnh đến cơ sở, tạo điều kiện để Hội hoạt động như hỗ trợ kinh phí, trợ cấp cho cán bộ chuyên trách làm công tác Hội, chủ tịch hội người cao tuổi xã, phường, thị trấn được giữ nguyên chế độ trợ cấp theo quy định riêng của tỉnh. Hàng năm, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương và tổ chức lễ phát động tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam; vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm và toàn thể xã hội quan tâm, chăm lo cho Người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quan tâm triển khai và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh trong việc chăm sóc Người cao tuổi cũng như việc thực hiện trợ cấp xã hội, tuyệt đối không có trường hợp nào để sót. Việc mừng thọ Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bến Tre được tiến hành chu đáo, trang nghiêm, cử cán bộ tỉnh, huyện, xã đến từng nhà thăm, chúc thọ các cụ, nhất là những cụ sức khỏe yếu không đi lại được.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy chủ trương xây dựng quỹ toàn dân chăm sóc Người cao tuổi nhằm tạo điều kiện cho các địa phương có khoản kinh phí kịp thời thăm hỏi những lúc ốm đau và hỗ trợ cho những trường hợp Người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phúng viếng khi Người cao tuổi qua đời.

Xác định chăm sóc sức khỏe cho Người cao tuổi là việc làm thường xuyên, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, ngày 12/7/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch số 3164/KH-UBND về thực hiện chăm sóc sức khỏe cho Người cao tuổi tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017 - 2025. Theo đó, hàng năm các địa phương từ tỉnh đến cơ sở đều lập theo dõi và khám sức khỏe định kỳ cho Người cao tuổi. Riêng năm 2020 đã khám cho 18.144 Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Quan tâm xây dựng nhà văn hóa Người cao tuổi, phục vụ các cụ vui chơi, giải trí: tập thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, cờ tướng, giao lưu văn nghệ,... tạo không khí vui tươi cho Người cao tuổi. Tỉnh Bến Tre có 9 huyện, thành phố với 157 xã, phường có nhà văn hóa để các cụ tổ chức sinh hoạt, vui chơi giải trí. Toàn tỉnh có 387 câu lạc bộ sở thích với 7.069 Người cao tuổi tham gia.

Việc chăm lo sức khỏe Người cao tuổi về vật chất và tinh thần là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội, các địa phương, đơn vị xem đây là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng để phát huy nguồn lực quý báu về kinh nghiệm sống và nguồn tri thức vô tận, góp phần quan trọng trong xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng phát triển.

Phóng viên: Xin cảm ơn bà!

Thạch Bình

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Vụ 2 xe Mercedes cùng biển số: Ai là chủ nhân biển số "xịn"

Vụ 2 xe Mercedes cùng biển số: Ai là chủ nhân biển số "xịn"

Biển số 30E - 488.16 trong hệ thống đăng ký là của ô tô Mercedes Benz sản xuất năm 2011, đăng ký lần đầu vào tháng 3/2012, chủ sở hữu ban đầu đứng trong giấy đăng ký là của một Công ty có địa chỉ tại TP. Hà Nội.
Lịch nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2021

Lịch nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2021

Năm 2021, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày duy nhất vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương và được nghỉ 4 ngày vào dịp chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.
Khởi tố vụ sản xuất, buôn bán phân bón giả cực lớn tại Đồng Nai

Khởi tố vụ sản xuất, buôn bán phân bón giả cực lớn tại Đồng Nai

Ngày 4/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" là phân bón xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Châu Rhino tại Đồng Nai.
Công an Hà Nội trả lời về nghi vấn tiêu cực trong thu gom, xử lý rác thải

Công an Hà Nội trả lời về nghi vấn tiêu cực trong thu gom, xử lý rác thải

Tại cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế- xã hội tháng 2 năm 2021 của UBND thành phố, đại diện Phòng Kinh tế Môi trường, Công an thành phố Hà Nội trả lời về nghi vấn tiêu cực trong thu gom, xử lý rác thải ở Thủ đô.
Bé gái rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng đã được xuất viện

Bé gái rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng đã được xuất viện

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sau 5 ngày điều trị, hiện sức khỏe của bé gái tên N.P.H. (sinh năm 2018) bị rơi từ tầng 12A, chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã ổn định và được ra viện sáng ngày 5/3.

Tin khác

TÌM NGƯỜI THÂN

TÌM NGƯỜI THÂN
Tìm bà Hoàng Thị Đoàn, sinh năm 1959 và cháu nội là Đặng Thu Thảo, sinh ngày 19/6/2018, đi từ Chúng cư K300, đường Quách Văn Tuấn, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 9 giờ đến 9 giờ 30 ngày 4/3/2021, đến nay chưa về nhà.

Tỉnh Gia Lai: Gỗ giáng hương cổ thụ tại huyện Kbang lại bị ‘xẻ thịt’

Tỉnh Gia Lai: Gỗ giáng hương cổ thụ tại huyện Kbang lại bị ‘xẻ thịt’
Gỗ giáng hương cổ thụ (nhóm IIA) tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai tiếp tục bị lâm tặc 'xẻ thịt' không thương tiếc.

Nhớ thời “Thanh niên 3 sẵn sàng, Phụ nữ 3 đảm đang” trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Nhớ thời “Thanh niên 3 sẵn sàng, Phụ nữ 3 đảm đang” trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Thế hệ chúng tôi, được kết nạp vào tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là niềm mơ ước, do vậy ngày được vào đoàn cũng là ngày được ghi trong lý lịch cá nhân của mỗi người.

Triển khai Dự án Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc tại Thanh Hoá

Triển khai Dự án Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc tại Thanh Hoá
Tượng đài “Con tàu tập kết” sắp được khởi công tại Thanh Hoá, đây là hạng mục nằm trong dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết, nếu thuận lợi, dự kiến công trình sẽ được khởi công vào quý 3/2021 và hoàn thành trong năm 2022.

Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ
Ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, và người tiền nhiệm Bùi Thị Lệ Phi cùng hàng loạt người bị cáo buộc sai phạm trong đấu thầu.

Vùng di tích Nga An còn bỏ ngỏ

Vùng di tích Nga An còn bỏ ngỏ
Huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa là một trong những trọng điểm để khai thác du lịch với mật độ di tích dày đặc. Đây là vùng đất có rất nhiều danh thắng nổi tiếng, như đền thờ Mai An Tiêm, động Từ Thức, chùa Tiên, động Bạch Á, hồ Động Vụa…trong đó cụm di tích thuộc địa phận xã Nga An gồm chùa Tiên, hồ Đồng Vụa và động Phủ Thông là một trong những cụm di tích danh thắng nổi bật đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia. Cụm di tích danh thắng Nga An được ví như một nàng công chúa đang ngủ quên, cần được đánh thức.
Xem thêm
Học tại Việt Nam, nhận bằng tú tài Mỹ

Học tại Việt Nam, nhận bằng tú tài Mỹ

Sáng ngày 5/3, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) giới thiệu "Chương trình học tại Việt Nam nhận bằng tú tài Mỹ" sẽ giúp học sinh sở hữu những ...
Vào cuộc xác minh vụ 11 giảng viên Khoa Hàn Quốc nghỉ việc

Vào cuộc xác minh vụ 11 giảng viên Khoa Hàn Quốc nghỉ việc

Liên quan đến sự việc 11/18 giảng viên khoa Hàn Quốc học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV TPHCM) thuộc Đại học Quốc gia ...
Bộ Giáo dục & Đào tạo nêu lý do dạy thí điểm tiếng Hàn, tiếng Đức từ lớp 3

Bộ Giáo dục & Đào tạo nêu lý do dạy thí điểm tiếng Hàn, tiếng Đức từ lớp 3

Để giảm áp lực cho học sinh khi lựa chọn tiếng Hàn, tiếng Đức là ngoại ngữ 2 vẫn phải học song song ngoại ngữ 1 khác, Bộ Giáo dục ...
UNFPA tài trợ đồ dùng bảo hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho NCT

UNFPA tài trợ đồ dùng bảo hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho NCT

Vừa qua, tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội III Hà Nội đã diễn ra Lễ tiếp nhận tài trợ đồ dùng bảo hộ cá nhân phòng chống dịch Covid-19 ...
Ngày xuân thưởng ngoạn cảnh đẹp tuyệt sắc trên “đảo đầu lâu”

Ngày xuân thưởng ngoạn cảnh đẹp tuyệt sắc trên “đảo đầu lâu”

Những ngày đầu Xuân Tân Sửu - 2021, những ai đến với hồ Yên Phú, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình sẽ được hít thở không khí ...
Quảng Ninh: Trung tâm phát triển quỹ đất TP Hạ Long bị “tố” lập phương án bồi thường sai đối tượng?

Quảng Ninh: Trung tâm phát triển quỹ đất TP Hạ Long bị “tố” lập phương án bồi thường sai đối tượng?

Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới online (ngaymoionline.com.vn) nhận được phản ánh của ông Vũ Ngọc Bích, sinh năm 1963, ở tổ 5, khu Trới 2, phường ...
Phiên bản di động