Bến Tre: Quyết tâm “Đồng thuận – Sáng tạo” thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021

Tết đến, Xuân về đúng vào dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong không khí vui mừng phấn khởi của những ngày đầu Xuân Tân Sửa 2021, bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre đã dành thời gian trả lời phỏng vấn với phóng viên Tạp chí Người cao tuổi chia sẻ về kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Bến Tre nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm qua và những công việc cần làm tốt trong năm mới.
Bến Tre: Quyết tâm “Đồng thuận – Sáng tạo” thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021
Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre

Phóng viên: Thưa bà! Năm 2020 vừa mới khép lại với nhiều dấu ấn, một năm mà cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, vậy xin bà đánh giá một số kết quả nổi bật mà tỉnh nhà đã đạt được trong năm vừa qua.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến: Bến Tre đã kết thúc năm 2020 với tinh thần “Bứt phá về đích”, dù gặp nhiều khó khăn của nội tại và phát sinh do hạn mặn xâm nhập sâu, kéo dài; tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân trong tỉnh. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của các cấp, các ngành, tỉnh Bến Tre đã hoàn thành tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung thực hiện khá toàn diện. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh mang lại ý nghĩa chính trị rất lớn, tạo sự đồng thuận của cán bộ đảng viên và Nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được thực hiện thường xuyên, thực chất, xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, nhiều gương điển hình được tuyên dương. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm, đổi mới, thực hiện đồng bộ, từng bước kéo giảm tỷ lệ đảng viên bị xử lý kỷ luật. Các phong trào thi đua “Đồng khởi mới”“Năm dân vận khéo - 2020” đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác phòng chống tham nhũng được các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh được đổi mới, chất lượng các kỳ họp và tiếp xúc cử tri được nâng lên.

Tốc độ tăng trưởng GRDP ước tăng 0,84%; GRDP bình quân đầu người đạt 43,5 triệu đồng, đạt 98,3% so với Nghị quyết năm 2020, tăng 4,6 triệu đồng so với năm 2019. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá; giá trị gia tăng 14,5% so với cùng kỳ. Phần lớn doanh nghiệp đã khôi phục sản xuất, kinh doanh; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,412 tỷ USD, tăng 22,34% so cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 5.289,7/5.000 tỷ đồng, tăng 5,8% dự toán Trung ương giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 93,38%. Kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị, hạ tầng khu công nghiệp được chú trọng mở rộng, đầu tư, xây dựng. Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được tập trung triển khai thực hiện quyết liệt; huyện Chợ Lách được công nhận huyện nông thôn mới; thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn văn minh đô thị; Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đạt kết quả tốt với 59 sản phẩm, trong đó 31 sản phẩm đạt 4 sao, 25 sản phẩm 3 sao, 3 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, tập trung làm tốt công tác an sinh xã hội trong điều kiện khó khăn do hạn mặn và dịch COVID-19 gây ra. Quy mô trường lớp được đầu tư theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, hoàn thiện. Quốc phòng, an ninh đảm bảo ổn định, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững, một số tội phạm nguy hiểm được kiềm chế, kéo giảm, tệ nạn xã hội và vi phạm hành chính giảm mạnh. Cải cách tư pháp được đẩy mạnh, chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử ngày càng nâng cao, giảm sai sót.

Có thể nói, với chủ đề “Bứt phá về đích” năm 2020, Tỉnh ủy, các ngành, các cấp đã linh hoạt, chủ động, nỗ lực lãnh đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả phấn khởi, kỷ luật, kỷ cương được giữ nghiêm; tư tưởng và hành động trong nội bộ được thống nhất; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao; hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ và năm 2020 đều đạt; đời sống người dân và công tác an sinh xã hội cơ bản đảm bảo. Đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công đạt yêu cầu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh Bến Tre.

Phóng viên: Mục tiêu tổng quát của Đảng bộ tỉnh trong năm 2021?

Bà Hồ Thị Hoàng Yến: Phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đồng khởi mới” trên tất cả các lĩnh vực; tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, với trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và đảng viên, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của hệ thống chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, huy động mọi nguồn lực đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tạo môi trường, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ; chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai - dịch bệnh ngay trong công tác quy hoạch và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Phóng viên: Để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Đảng bộ tỉnh đã có những giải pháp trọng tâm nào để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021?

Bà Hồ Thị Hoàng Yến: Nhận thức được tầm quan trọng của năm 2021 là năm“bản lề”, Tỉnh ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung triển khai quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, Nghị quyết chuyên đề, đặc biệt là Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021 với chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo” để thực hiện thật tốt trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Trên tinh thần đó, từng cấp ủy, người đứng đầu cần quan tâm lãnh đạo, tổ chức triển khai, phấn đấu thực hiện thắng lợi một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

Thứ nhất, về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị

Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Xây dựng tư tưởng tiến công, tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương trong cán bộ đảng viên gắn với tổ chức quán triệt và cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết năm 2021; thực hiện tốt phương châm Đại hội: “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý tốt đảng viên tại chi bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trước mắt, chuẩn bị tốt nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2021-2026; công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo Đề án 03 của Tỉnh ủy. Triển khai thực hiện đề án cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, duy trì và nâng cao thứ hạng các chỉ số PAPI, PCI, SIPAS, tập trung cải thiện chỉ số PAR Index của tỉnh.

Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân. Khơi dậy tiềm năng sáng tạo, phát huy quyền làm chủ thật sự của Nhân dân, khuyến khích Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với phương châm “Hai chân, ba mũi” theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ hai, về phát triển kinh tế

Tập trung hoàn thành quy hoạch phát triển mô hình kinh tế hướng Đông; xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; quản lý điều hành tốt nguồn ngân sách phục vụ phát triển kinh tế. Phấn đấu hoàn thành xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Huy động các nguồn lực, đầu tư phát triển du lịch; các khu, cụm công nghiệp, công nghiệp chế biến; xây dựng hệ thống giao thông, khởi công cầu Rạch Miễu 2; xây dựng các nhà máy điện gió, phát triển năng lượng tái tạo; xây dựng và hoàn thiện các dự án thủy lợi, đảm bảo đủ nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Tập trung phát triển chuyển đổi số, chính quyền số, huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Thực hiện có hiệu quả chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, nhất là các doanh nghiệp dẫn đầu. Tập trung nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; vận hành hiệu quả không gian khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh.

Chú trọng phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo cuộc sống Nhân dân.

Thứ ba, về văn hóa - xã hội

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bến Tre, trong đó chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phấn đấu năm 2021 có ít nhất 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ngang tầm nhiệm vụ; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học theo hướng kiên cố hóa, đạt chuẩn quốc gia.

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hệ thống thông tin y tế. Chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, nhất là dịch COVID-19.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nỗ lực kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo 1 - 1,5%, giải quyết việc làm cho 20 ngàn lao động; phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 48,9 triệu đồng.

Thứ tư, về quốc phòng , an ninh

Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; chủ động ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển...

Triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp và kéo giảm tỷ lệ tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Kiên quyết không để xảy ra điểm “nóng” bị động bất ngờ, hạn chế tình trạng tụ tập khiếu kiện đông người, vượt cấp. Tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, gắn với kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ,....

Phóng viên: Thưa có được những kết quả trên đây có sự đóng góp của Người cao tuổi. Vậy công tác chăm lo cho Người cao tuổi trong thời gian tới như thế nào?

Bà Hồ Thị Hoàng Yến: Bến Tre luôn quan tâm xây dựng hệ thống tổ chức Hội Người cao tuổi từ tỉnh đến cơ sở, tạo điều kiện để Hội hoạt động như hỗ trợ kinh phí, trợ cấp cho cán bộ chuyên trách làm công tác Hội, chủ tịch hội người cao tuổi xã, phường, thị trấn được giữ nguyên chế độ trợ cấp theo quy định riêng của tỉnh. Hàng năm, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương và tổ chức lễ phát động tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam; vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm và toàn thể xã hội quan tâm, chăm lo cho Người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quan tâm triển khai và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh trong việc chăm sóc Người cao tuổi cũng như việc thực hiện trợ cấp xã hội, tuyệt đối không có trường hợp nào để sót. Việc mừng thọ Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bến Tre được tiến hành chu đáo, trang nghiêm, cử cán bộ tỉnh, huyện, xã đến từng nhà thăm, chúc thọ các cụ, nhất là những cụ sức khỏe yếu không đi lại được.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy chủ trương xây dựng quỹ toàn dân chăm sóc Người cao tuổi nhằm tạo điều kiện cho các địa phương có khoản kinh phí kịp thời thăm hỏi những lúc ốm đau và hỗ trợ cho những trường hợp Người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phúng viếng khi Người cao tuổi qua đời.

Xác định chăm sóc sức khỏe cho Người cao tuổi là việc làm thường xuyên, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, ngày 12/7/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch số 3164/KH-UBND về thực hiện chăm sóc sức khỏe cho Người cao tuổi tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017 - 2025. Theo đó, hàng năm các địa phương từ tỉnh đến cơ sở đều lập theo dõi và khám sức khỏe định kỳ cho Người cao tuổi. Riêng năm 2020 đã khám cho 18.144 Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Quan tâm xây dựng nhà văn hóa Người cao tuổi, phục vụ các cụ vui chơi, giải trí: tập thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, cờ tướng, giao lưu văn nghệ,... tạo không khí vui tươi cho Người cao tuổi. Tỉnh Bến Tre có 9 huyện, thành phố với 157 xã, phường có nhà văn hóa để các cụ tổ chức sinh hoạt, vui chơi giải trí. Toàn tỉnh có 387 câu lạc bộ sở thích với 7.069 Người cao tuổi tham gia.

Việc chăm lo sức khỏe Người cao tuổi về vật chất và tinh thần là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội, các địa phương, đơn vị xem đây là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng để phát huy nguồn lực quý báu về kinh nghiệm sống và nguồn tri thức vô tận, góp phần quan trọng trong xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng phát triển.

Phóng viên: Xin cảm ơn bà!

Thạch Bình

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tập đoàn Phương Trang – Futa group xin gia hạn tiếp tục tổ chức chuyến xe 0 đồng đưa đón đồng bào đi và đến TP.Hồ Chí Minh

Tập đoàn Phương Trang – Futa group xin gia hạn tiếp tục tổ chức chuyến xe 0 đồng đưa đón đồng bào đi và đến TP.Hồ Chí Minh

Ngày 20/10, Tập đoàn Phương Trang – FUTA Group đã có văn bản xin phép Bộ GTVT, UBND TP.Hồ Chí Minh và các Sở GTVT địa phương tiếp tục cho phép tổ chức chuyến xe 0 đồng kết nối giữa TP.Hồ Chí Minh và 21 tỉnh, thành phía Nam, miền Trung và Tây Nguyên.
Cai nghiện bằng thuốc thay thế có thực sự hiệu quả?

Cai nghiện bằng thuốc thay thế có thực sự hiệu quả?

Nhiều năm qua, Lai Châu đã áp dụng điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone và buprenorphine nhằm chữa trị, cai nghiện cho những người nghiện ma túy, đẩy lùi dịch HIV/AIDS. Tuy nhiên, chương trình điều trị nghiện bằng thuốc thay thế chưa thực sự mang lại hiệu quả như mong muốn, cần sớm có thêm giải pháp để nâng cao hiệu quả và giảm thiểu tình trạng bệnh nhân bỏ điều trị hoặc sử dụng ma túy song song trong khi điều trị.
Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng

Phó Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thế Hùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, do có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong thời gian công tác.
Cần tính toán kỹ việc nhập khẩu 37 toa tàu cũ của Nhật Bản

Cần tính toán kỹ việc nhập khẩu 37 toa tàu cũ của Nhật Bản

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) mới đây đã có văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu 37 toa tàu cũ của Nhật Bản. Đây là những toa tàu đã được sản xuất từ những năm 1979 - 1982, đã qua sử dụng do doanh nghiệp đường sắt Nhật Bản chuyển giao miễn phí để cải tạo, khai thác. Vấn đề này cũng đang nhận được ý kiến của nhiều luồng dư luận khác nhau.
2.878 công trình chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng

2.878 công trình chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) – Công an TP.Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại, toàn TP.Hà Nội có 2.878 công trình vi phạm quy định chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng, trong đó 492 công trình đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực; 2.386 công trình vi phạm quy định về PCCC hoạt động từ sau năm 2001 đến nay.

Tin khác

Sóc Trăng, Cà Mau: Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Sóc Trăng, Cà Mau: Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Trong lúc số ca mắc COVID-19 nhiều tỉnh ở miền Tây đã chựng lại thì Sóc Trăng và Cà Mau tăng khá cao. Những ngày qua, hai địa phương này dẫn đầu số ca mắc trong khu vực. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là thời gian qua dòng người từ các tỉnh, thành trở về quê quá nhiều, mang theo những ca dương tính đi cùng.

Sáng 18/10, đã có 5 tỉnh thí điểm vận tải hành khách đi và đến TP.Hồ Chí Minh cùng Phương Trang

Sáng 18/10, đã có 5 tỉnh thí điểm vận tải hành khách đi và đến TP.Hồ Chí Minh cùng Phương Trang
Công ty CP Xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines (Phương Trang) gửi đề xuất lên Sở Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh về việc tổ chức chuyến xe 0 đồng, hỗ trợ đưa người dân 21 tỉnh, thành đi TP.Hồ Chí Minh và ngược lại. Có 5 tỉnh thành đồng ý phối hợp tổ chức thí điểm hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng ô tô.

Thời tiết ngày 18/10: Không khí lạnh cường tiếp tục gây mưa to ở Trung Bộ

Thời tiết ngày 18/10: Không khí lạnh cường tiếp tục gây mưa to ở Trung Bộ
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 9. phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to.

Khởi tố Chủ tịch Hội Nông dân và 2 cán bộ liên quan vụ "ăn" đất rừng

Khởi tố Chủ tịch Hội Nông dân và 2 cán bộ liên quan vụ "ăn" đất rừng
Ngày 17-10, Công an tỉnh Yên Bái cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, thực hiện Lệnh bắt bị can, tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bắt khẩn cấp 4 cán bộ Công ty Tuyển Than Hòn Gai

Bắt khẩn cấp 4 cán bộ Công ty Tuyển Than Hòn Gai
Ngày 17/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 cán bộ thuộc Công ty Tuyển than Hòn Gai (Tập đoàn TKV) để điều tra hành vi gian lận trong công tác vận chuyển đá xít thải để hưởng lợi bất chính chi phí vận tải.

Tỉnh Gia Lai tổ chức đón công dân ở “tâm dịch” trở về

Tỉnh Gia Lai tổ chức đón công dân ở “tâm dịch” trở về
Ngày 17/10, UBND tỉnh Gia Lai đã bố trí đoàn công tác và xe ô tô giường nằm xuống TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai để đón những công dân mắc kẹt do đại dịch Covid-19 trở về địa phương.
Xem thêm
Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội bác thông tin đi học trở lại từ 25-10

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội bác thông tin đi học trở lại từ 25-10

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đề xuất học sinh đến trường trở lại từ 25-10 là không chính xác và còn cần chờ Hà Nội đánh giá mức độ dịch theo các cấp độ của các xã, phường để xây dựng phương án cho học sinh đi học ra sao.
Ngành Giáo dục Nghệ An: Dẫn đầu phong trào thi đua trong quản lý, giảng dạy và học tập năm 2020-2021

Ngành Giáo dục Nghệ An: Dẫn đầu phong trào thi đua trong quản lý, giảng dạy và học tập năm 2020-2021

Vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ Thi đua xuất sắc vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2020- 2021. Đây là kết quả ghi nhận cho ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sau một năm học với nhiều thành tích nổi bật.
Trường liên cấp Capitole bị phạt 30 triệu đồng

Trường liên cấp Capitole bị phạt 30 triệu đồng

Tự ý đón học sinh trở lại trường, Trường liên cấp Capitole tại xã Tiên Dược (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bị phạt 30 triệu đồng.
Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 3)

Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 3)

Kỳ cuối: Phấn đấu đến năm 2030 người dân Nghi Sơn ổn định mọi mặt Để có được cái nhìn tổng thể, đầy đủ, khách quan về sự đổi thay trong đời sống của người dân bị ảnh hưởng trong quá trình triển khai các dự án tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, Phóng viên đã có
Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 2)

Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 2)

Kỳ II: Đặc biệt quan tâm những người yếu thế ​​​​​​​Hiện nay, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) có khoảng 1.300 người yếu thế như người già, phụ nữ nghèo neo đơn, người hạn chế về sức khoẻ đang được tài trợ nguồn vốn từ Cty Lọc TNHH Lọc hóa dầu Ng
Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 1)

Nghi Sơn ngày mỗi đổi thay (kỳ 1)

Từ 1 vùng đất nghèo nhất nhì tỉnh Thanh, ngày nay Nghi Sơn đang định hướng trở thành một trong những trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước. Đặc biệt, cuộc sống của hàng vạn người dân bản địa đang đổi thay về mọi mặ
Phiên bản di động