Bến Tre: Quyết tâm “Đồng thuận – Sáng tạo” thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021

Tết đến, Xuân về đúng vào dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong không khí vui mừng phấn khởi của những ngày đầu Xuân Tân Sửa 2021, bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre đã dành thời gian trả lời phỏng vấn với phóng viên Tạp chí Người cao tuổi chia sẻ về kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Bến Tre nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm qua và những công việc cần làm tốt trong năm mới.
Bến Tre: Quyết tâm “Đồng thuận – Sáng tạo” thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021
Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre

Phóng viên: Thưa bà! Năm 2020 vừa mới khép lại với nhiều dấu ấn, một năm mà cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, vậy xin bà đánh giá một số kết quả nổi bật mà tỉnh nhà đã đạt được trong năm vừa qua.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến: Bến Tre đã kết thúc năm 2020 với tinh thần “Bứt phá về đích”, dù gặp nhiều khó khăn của nội tại và phát sinh do hạn mặn xâm nhập sâu, kéo dài; tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân trong tỉnh. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của các cấp, các ngành, tỉnh Bến Tre đã hoàn thành tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung thực hiện khá toàn diện. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh mang lại ý nghĩa chính trị rất lớn, tạo sự đồng thuận của cán bộ đảng viên và Nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được thực hiện thường xuyên, thực chất, xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, nhiều gương điển hình được tuyên dương. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm, đổi mới, thực hiện đồng bộ, từng bước kéo giảm tỷ lệ đảng viên bị xử lý kỷ luật. Các phong trào thi đua “Đồng khởi mới”“Năm dân vận khéo - 2020” đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác phòng chống tham nhũng được các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh được đổi mới, chất lượng các kỳ họp và tiếp xúc cử tri được nâng lên.

Tốc độ tăng trưởng GRDP ước tăng 0,84%; GRDP bình quân đầu người đạt 43,5 triệu đồng, đạt 98,3% so với Nghị quyết năm 2020, tăng 4,6 triệu đồng so với năm 2019. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá; giá trị gia tăng 14,5% so với cùng kỳ. Phần lớn doanh nghiệp đã khôi phục sản xuất, kinh doanh; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,412 tỷ USD, tăng 22,34% so cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 5.289,7/5.000 tỷ đồng, tăng 5,8% dự toán Trung ương giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 93,38%. Kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị, hạ tầng khu công nghiệp được chú trọng mở rộng, đầu tư, xây dựng. Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được tập trung triển khai thực hiện quyết liệt; huyện Chợ Lách được công nhận huyện nông thôn mới; thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn văn minh đô thị; Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đạt kết quả tốt với 59 sản phẩm, trong đó 31 sản phẩm đạt 4 sao, 25 sản phẩm 3 sao, 3 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, tập trung làm tốt công tác an sinh xã hội trong điều kiện khó khăn do hạn mặn và dịch COVID-19 gây ra. Quy mô trường lớp được đầu tư theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, hoàn thiện. Quốc phòng, an ninh đảm bảo ổn định, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững, một số tội phạm nguy hiểm được kiềm chế, kéo giảm, tệ nạn xã hội và vi phạm hành chính giảm mạnh. Cải cách tư pháp được đẩy mạnh, chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử ngày càng nâng cao, giảm sai sót.

Có thể nói, với chủ đề “Bứt phá về đích” năm 2020, Tỉnh ủy, các ngành, các cấp đã linh hoạt, chủ động, nỗ lực lãnh đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả phấn khởi, kỷ luật, kỷ cương được giữ nghiêm; tư tưởng và hành động trong nội bộ được thống nhất; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao; hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ và năm 2020 đều đạt; đời sống người dân và công tác an sinh xã hội cơ bản đảm bảo. Đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công đạt yêu cầu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh Bến Tre.

Phóng viên: Mục tiêu tổng quát của Đảng bộ tỉnh trong năm 2021?

Bà Hồ Thị Hoàng Yến: Phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đồng khởi mới” trên tất cả các lĩnh vực; tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, với trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và đảng viên, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của hệ thống chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, huy động mọi nguồn lực đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tạo môi trường, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ; chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai - dịch bệnh ngay trong công tác quy hoạch và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Phóng viên: Để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Đảng bộ tỉnh đã có những giải pháp trọng tâm nào để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021?

Bà Hồ Thị Hoàng Yến: Nhận thức được tầm quan trọng của năm 2021 là năm“bản lề”, Tỉnh ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung triển khai quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, Nghị quyết chuyên đề, đặc biệt là Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021 với chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo” để thực hiện thật tốt trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Trên tinh thần đó, từng cấp ủy, người đứng đầu cần quan tâm lãnh đạo, tổ chức triển khai, phấn đấu thực hiện thắng lợi một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

Thứ nhất, về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị

Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Xây dựng tư tưởng tiến công, tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương trong cán bộ đảng viên gắn với tổ chức quán triệt và cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết năm 2021; thực hiện tốt phương châm Đại hội: “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý tốt đảng viên tại chi bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trước mắt, chuẩn bị tốt nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2021-2026; công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo Đề án 03 của Tỉnh ủy. Triển khai thực hiện đề án cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, duy trì và nâng cao thứ hạng các chỉ số PAPI, PCI, SIPAS, tập trung cải thiện chỉ số PAR Index của tỉnh.

Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân. Khơi dậy tiềm năng sáng tạo, phát huy quyền làm chủ thật sự của Nhân dân, khuyến khích Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với phương châm “Hai chân, ba mũi” theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ hai, về phát triển kinh tế

Tập trung hoàn thành quy hoạch phát triển mô hình kinh tế hướng Đông; xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; quản lý điều hành tốt nguồn ngân sách phục vụ phát triển kinh tế. Phấn đấu hoàn thành xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Huy động các nguồn lực, đầu tư phát triển du lịch; các khu, cụm công nghiệp, công nghiệp chế biến; xây dựng hệ thống giao thông, khởi công cầu Rạch Miễu 2; xây dựng các nhà máy điện gió, phát triển năng lượng tái tạo; xây dựng và hoàn thiện các dự án thủy lợi, đảm bảo đủ nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Tập trung phát triển chuyển đổi số, chính quyền số, huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Thực hiện có hiệu quả chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, nhất là các doanh nghiệp dẫn đầu. Tập trung nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; vận hành hiệu quả không gian khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh.

Chú trọng phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo cuộc sống Nhân dân.

Thứ ba, về văn hóa - xã hội

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bến Tre, trong đó chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phấn đấu năm 2021 có ít nhất 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ngang tầm nhiệm vụ; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học theo hướng kiên cố hóa, đạt chuẩn quốc gia.

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hệ thống thông tin y tế. Chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, nhất là dịch COVID-19.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nỗ lực kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo 1 - 1,5%, giải quyết việc làm cho 20 ngàn lao động; phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 48,9 triệu đồng.

Thứ tư, về quốc phòng , an ninh

Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; chủ động ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển...

Triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp và kéo giảm tỷ lệ tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Kiên quyết không để xảy ra điểm “nóng” bị động bất ngờ, hạn chế tình trạng tụ tập khiếu kiện đông người, vượt cấp. Tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, gắn với kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ,....

Phóng viên: Thưa có được những kết quả trên đây có sự đóng góp của Người cao tuổi. Vậy công tác chăm lo cho Người cao tuổi trong thời gian tới như thế nào?

Bà Hồ Thị Hoàng Yến: Bến Tre luôn quan tâm xây dựng hệ thống tổ chức Hội Người cao tuổi từ tỉnh đến cơ sở, tạo điều kiện để Hội hoạt động như hỗ trợ kinh phí, trợ cấp cho cán bộ chuyên trách làm công tác Hội, chủ tịch hội người cao tuổi xã, phường, thị trấn được giữ nguyên chế độ trợ cấp theo quy định riêng của tỉnh. Hàng năm, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương và tổ chức lễ phát động tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam; vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm và toàn thể xã hội quan tâm, chăm lo cho Người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quan tâm triển khai và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh trong việc chăm sóc Người cao tuổi cũng như việc thực hiện trợ cấp xã hội, tuyệt đối không có trường hợp nào để sót. Việc mừng thọ Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bến Tre được tiến hành chu đáo, trang nghiêm, cử cán bộ tỉnh, huyện, xã đến từng nhà thăm, chúc thọ các cụ, nhất là những cụ sức khỏe yếu không đi lại được.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy chủ trương xây dựng quỹ toàn dân chăm sóc Người cao tuổi nhằm tạo điều kiện cho các địa phương có khoản kinh phí kịp thời thăm hỏi những lúc ốm đau và hỗ trợ cho những trường hợp Người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phúng viếng khi Người cao tuổi qua đời.

Xác định chăm sóc sức khỏe cho Người cao tuổi là việc làm thường xuyên, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, ngày 12/7/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch số 3164/KH-UBND về thực hiện chăm sóc sức khỏe cho Người cao tuổi tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017 - 2025. Theo đó, hàng năm các địa phương từ tỉnh đến cơ sở đều lập theo dõi và khám sức khỏe định kỳ cho Người cao tuổi. Riêng năm 2020 đã khám cho 18.144 Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Quan tâm xây dựng nhà văn hóa Người cao tuổi, phục vụ các cụ vui chơi, giải trí: tập thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, cờ tướng, giao lưu văn nghệ,... tạo không khí vui tươi cho Người cao tuổi. Tỉnh Bến Tre có 9 huyện, thành phố với 157 xã, phường có nhà văn hóa để các cụ tổ chức sinh hoạt, vui chơi giải trí. Toàn tỉnh có 387 câu lạc bộ sở thích với 7.069 Người cao tuổi tham gia.

Việc chăm lo sức khỏe Người cao tuổi về vật chất và tinh thần là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội, các địa phương, đơn vị xem đây là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng để phát huy nguồn lực quý báu về kinh nghiệm sống và nguồn tri thức vô tận, góp phần quan trọng trong xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng phát triển.

Phóng viên: Xin cảm ơn bà!

Thạch Bình

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hà Nội chính thức giãn cách toàn xã hội trong 15 ngày, kể từ 6 giờ ngày 24/7/2021

Hà Nội chính thức giãn cách toàn xã hội trong 15 ngày, kể từ 6 giờ ngày 24/7/2021

Thực hiện cách ly toàn xã hội thành phố Hà Nội trong vòng 15 ngày kể từ 6 giờ ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn Thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.
Tạp chí Ngày mới Online tuyển dụng

Tạp chí Ngày mới Online tuyển dụng

Tạp chí Ngày mới Online là tạp chí điện tử của Tạp chí Người cao tuổi tuyển Biên tập viên, phóng viên, quay phim, nhân viên quảng cáo làm việc tại Hà Nội.
Quảng Bình: Phong tỏa thêm hai khu vực để dập dịch Covid-19

Quảng Bình: Phong tỏa thêm hai khu vực để dập dịch Covid-19

Tính đến hiện tại, tỉnh Quảng Bình đã có 5 ca dương tính với Covid-19, toàn thánh phố Đồng Hới thực hiện chỉ thị 15 của Chính phủ, riêng khu vực đường Hoàng Diệu và khu vực đón trả khách ga Đồng Hới bị phong tỏa
Áp thấp nhiệt đới thay đổi hướng đi liên tục, miền Bắc mưa lớn

Áp thấp nhiệt đới thay đổi hướng đi liên tục, miền Bắc mưa lớn

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3 thay đổi hướng di chuyển liên tục trên đất liền Trung Quốc. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới này, từ nay đến 24/7, miền Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to.
Phát huy vai trò của cựu chiến binh trong thời kì mới

Phát huy vai trò của cựu chiến binh trong thời kì mới

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, hội viên Hội CCB xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ đã hăng hái thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho gia đình và giúp đỡ các hội viên khó khăn cùng vươn lên làm giàu chính đáng.

Tin khác

Khánh Hòa: Covid -19 diễn biến phức tạp, đã có 5 ca tử vong

Khánh Hòa: Covid -19 diễn biến phức tạp, đã có 5 ca tử vong
Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, kể từ ngày 23/6/2021, dịch covid -19 bùng phát đợt 4 đến nay, Khánh Hòa có 713 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó Ninh Hòa có 501 ca, Nha Trang 173 ca, còn lại là các địa phương khác. Toàn tỉnh đã truy vết được 3.705 F1 và 9.776 F2; đồng thời phong tỏa tạm thời 135 địa điểm.

Tình nguyện viên các tôn giáo lên đường tham gia phòng chống dịch Covid-19

Tình nguyện viên các tôn giáo lên đường tham gia phòng chống dịch Covid-19
Sáng 22/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ xuất quân lực lượng tình nguyện các tôn giáo tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng ngay khi tiếp nhận vắc xin Covid-19

Hà Nội sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng ngay khi tiếp nhận vắc xin Covid-19
Ngày 21-7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Phương án số 170/PA-UBND triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bệnh viện Hữu nghị điều chuyển công tác nhân viên y tế để xảy ra sự việc "tiêm vắc xin không cần đăng ký"

Bệnh viện Hữu nghị điều chuyển công tác nhân viên y tế để xảy ra sự việc "tiêm vắc xin không cần đăng ký"
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, làm rõ thông tin "tiêm vắc xin không cần đăng ký", chiều 21-7, lãnh đạo Bộ Y tế đã yêu cầu tất cả cơ sở tiêm chủng vắc xin trong cả nước rà soát danh sách đối tượng tiêm theo đúng Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 3355/QĐ-BYT của Bộ Y tế; bảo đảm "tiêm đến đâu, an toàn đến đó".

Thanh Hoá: Hướng về TP mang tên Bác

Thanh Hoá: Hướng về TP mang tên Bác
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là tại TP Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để đón các công dân tỉnh nhà trở về quê hương theo nguyện vọng. Đồng thời, khắp nơi dấy lên phong trào đóng góp lương thực, thực phẩm…để chia khó với TP mang tên Bác.

TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận nghĩa tình từ quê hương Bác

TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận nghĩa tình từ quê hương Bác
Sáng 21/7, tại cảng Bến Nghé (quận 7, TP Hồ Chí Minh), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiếp nhận hơn 290 tấn lương thực thực phẩm trị giá trên 6,7 tỷ đồng do Tỉnh ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An hỗ trợ phòng, chống Covid-19.
Xem thêm
Đợt 2 kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021: Lo dịch Covid-19 không kịp “lắng”

Đợt 2 kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021: Lo dịch Covid-19 không kịp “lắng”

Theo ghi nhận của phóng viên, đến ngày 22/7, hầu hết các tỉnh, thành phía Nam đã hoàn thành việc chấm thi đợt 1 và gấp rút chuẩn bị cho ...
Tỉnh Nghệ An: Một kì thi an toàn, nghiêm túc và chất lượng

Tỉnh Nghệ An: Một kì thi an toàn, nghiêm túc và chất lượng

Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021 ở Nghệ An được tổ chức vào ngày 7 và 8/7, với sự tham gia của hơn 34.000 thí sinh, tại 68 điểm ...
Kì thi tốt nghiệp THPT 2021: Đồng hành cùng sĩ tử

Kì thi tốt nghiệp THPT 2021: Đồng hành cùng sĩ tử

Với phương châm, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn, nhiều trường THPT và các địa phương đã triển khai chương trình, hoạt động ...
Những Chi hội trưởng người cao tuổi ở bản vùng cao Tà Số

Những Chi hội trưởng người cao tuổi ở bản vùng cao Tà Số

Tôi về hai bản Tà Số 1 và Tà Số 2 xã biên giới Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vào một ngày hè đầy nắng.
Quảng Nam, Đà Nẵng tiếp sức với TP Hồ Chí Minh

Quảng Nam, Đà Nẵng tiếp sức với TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh, trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn nhất nước, là nơi có đóng góp ngân sách cũng lớn nhất nước, chiếm 27% tổng thu ngân sách ...
Bà chủ homestay Bản Mòn

Bà chủ homestay Bản Mòn

Mùa dịch. Homstay Bản Mòn vắng khách.
Phiên bản di động