Bão số 3 (WIPHA)

bão số 3 WIPHACập nhật diễn biến bão số 3 (WIPHA) mới nhất, thiệt hại do bão số 3 (WIPHA) , cứu trợ bão số 3 (WIPHA) , mưa lũ do bão số 3 (WIPHA) ,