Bạn đọc

Thứ năm, 29-11-2018 | 11:15 GMT+7

Xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa: Đất của dân “biến” thành đất của Trưởng Công an xã

 Gia đình cụ Lê Thị Hiền, ở thôn 4, xã Tân Trường có thửa đất khai hoang từ năm 1986, tại khu đồng Cồn Nền Nhà, sử dụng trồng lúa và màu ổn định, liên tục từ đó đến nay không có tranh chấp. Năm 2011, khi đo lại bản đồ, thửa đất gia đình bà Hiền đang sử dụng, lại được ghi tên cho ông Lê Văn Thanh, Trưởng Công an xã,…

Nguồn gốc sử dụng đất

Theo trình bày của ông Lê Văn Mười, con trai cụ Hiền, năm 1986 gia đình ông khai hoang thửa đất tại khu Cồn Nền Nhà, xã Tân Trường để trồng lúa và màu. Gia đình sử dụng ổn định, liên tục hơn 30 năm, không có tranh chấp. Năm 2011, UBND xã Tân Trường và Công ty Đo đạc bản đồ đo hiện trạng sử dụng đất tại địa phương, thửa đất Cồn Nền Nhà của gia đình cụ Hiền là thửa số 48, tờ bản đồ số 27, bản đồ đo vẽ năm 2011, diện tích 28.201,5m2, Tổ đo đạc bản đồ và UBND xã lại ghi tên ông Lê Văn Thành, Trưởng Công an xã. Điều đáng nói, việc đo đạc xác nhận hiện trạng sử dụng đất, phải được các hộ có đất sử dụng tứ cận và người chủ sử dụng thửa đất kí xác nhận không tranh chấp. Bất chấp quy định, khi đo diện tích đất của gia đình bà Hiền, UBND xã, cán bộ công chức địa chính xã Tân Trường không thông báo để gia đình cụ Hiền, đến thửa đất mình quản lí xác nhận vị trí, ranh giới tứ cận. Vì vậy, khi đo đạc bản đồ hiện trạng, gia đình cụ Hiền không hay biết, nên xã và Tổ đo đạc bản đồ lại xác nhận là đất của ông Lê Văn Thành. Năm 2017, ông Thành thuê máy múc về phá bờ ranh tứ cận, múc đất thành đầm nuôi tôm trên đất canh tác của gia đình cụ Hiền.

Phát hiện sự việc trên, cụ Hiền gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND xã Tân Trường, đề nghị giải quyết. Yêu cầu ông Thành dừng thi công và trả lại hiện trạng đất cho gia đình. Ông Nguyễn Ngọc Bê, Chủ tịch UBND xã không giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, mà trả lời, đất của gia đình thì gia đình cứ giữ mà làm (!?).
Đơn khiếu nại của dân.

Các nhân chứng xác nhận nguồn gốc đất

Theo đơn khiếu nại của cụ Hiền, xác nhận của nhiều người cao tuổi trong thôn 4 và các cán bộ thôn qua các thời kì, khẳng định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật, đều cho rằng, nguồn gốc đất trên là đất khai hoang của gia đình cụ Hiền sử dụng từ năm 1986 đến nay. Khoản 4, Điều 3, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP và Khoản 4, Điều 21, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, quy định xác định nguồn gốc sử dụng đất ổn định: “Trường hợp trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều này, hoặc trên giấy tờ đó không ghi rõ thời điểm xác lập  giấy tờ và mục đích sử dụng đất, thì phải có xác nhận của UBND cấp xã về thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất, trên cơ sở thu thập ý kiến của những người đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất của người có yêu cầu xác nhận trong khu dân cư (thôn, làng, ấp, bản…) nơi có đất”.

Đất khai hoang của cụ Hiền đủ điều kiện được cấp sổ đỏ

Khoản 1, Điều 97, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP quy định: “Đất tự khai hoang, đất chưa sử dụng bị bao chiếm. 1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang, mà đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, không có tranh chấp, sử dụng đất có hiệu quả, thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất nông nghiệp, quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 70 của Luật Đất đai; trường hợp vượt hạn mức thì được tính thêm hạn mức quy định tại Khoản 5, Điều 70 của Luật Đất đai và Khoản 4, Điều 69 của Nghị định này… Tất cả các trường hợp nêu tại Khoản này được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)”.

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 97, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, thì gia đình cụ Hiền sử dụng đất khai hoang từ năm 1986 và sử dụng liên tục, ổn định từ đó đến nay diện tích khu đất Cồn Nền Nhà, đủ điều kiện được cấp sổ đỏ.

Có dấu hiệu lợi dụng chức quyền chiếm đất của dân?

Năm 2011, thực hiện chủ trương của huyện Tĩnh Gia, đo đạc hiện trạng sử dụng đất phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng trong Khu kinh tế Nghi Sơn, UBND xã Tân Trường và Tổ đo đạc bản đồ đã ghi vào sổ mục kê, chủ sử dụng đất Cồn Nền Nhà (thuộc đất khai hoang của gia đình cụ Lê Thị Hiền, thôn 4, số thửa 48, tờ bản đồ số 27, bản đồ năm 2011) thành đất của ông Lê Văn Thành là có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cụ Hiền gửi đơn khiếu nại đến UBND xã Tân Trường, nhưng không được giải quyết theo luật. Quá thời gian giải quyết khiếu nại theo quy định tại cấp xã, cụ Hiền gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, đề nghị giải quyết, yêu cầu UBND xã Tân Trường làm thủ tục chỉnh lí hồ sơ địa chính thửa đất số 48, tờ bản đồ 27, đo vẽ năm 2011, chủ sử dụng đất là cụ Lê Thị Hiền. Đồng thời xử lí những cán bộ lợi dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đất của gia đình cụ. Dư luận đang trông chờ sự công minh, công bằng của các cơ quan chức năng huyện Tĩnh Gia.

Báo Người cao tuổi chuyển nội dung trên đến Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia giải quyết theo thẩm quyền, trả lời cho Báo theo quy định của Luật Báo chí
 Việt Hoàn