Bạn đọc

Thứ tư, 07-11-2018 | 08:07 GMT+7

Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm về khai thác khoáng sản tại tỉnh Lào Cai

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành Thông báo số 901/TB-TTCP về kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản (KS) trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2005 - 2015. Trong thông báo đã chỉ rất nhiều sai phạm. Đồng thời, đề nghị xử lí nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra sai phạm. Tuy nhiên đến nay, việc khắc phục và xử lí các sai phạm đến đâu, có đúng với quy định của pháp luật? Đó là những câu hỏi mà dư luận mong muốn nhận được câu trả lời...  

Gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 95,2 tỷ đồng
Theo thông báo kết luận thanh tra, công tác quản lí, bảo vệ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai quan tâm, chỉ đạo. Trong gia đoạn 2005-2015, tỉnh Lào Cai đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật để chỉ đạo, hướng dẫn do tỉnh Lào Cai ban hành cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại địa phương. Tuy nhiên, qua thanh tra còn bộc lộ nhiều khuyết điểm, vi phạm ở các mặt quản lý như sau:
UBND tỉnh Lào Cai chưa ban hành kịp thời một số văn bản quy định về phí bảo vệ môi trường và một số văn bản quy định về tính thuế tài nguyên chưa sát với giá khoáng sản thực tế của thị trường, dẫn đến có lợi cho doanh nghiệp và thất thu ngân sách Nhà nước.
Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản (KS) trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2005 - 2015 của Thanh tra Chính phủ

Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khoáng sản làm vật liệu thông thường trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2005-2020, không có diện tích, ranh giới quy hoạch của từng điểm mỏ, là chưa đúng với quy định tại Điều 20 Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng, gây khó khăn cho công tác quản lý và bảo vệ khoáng sản.
Việc cung cấp thông tin về quy hoạch và giới thiệu địa điểm dự án: Có 13 Dự án khoáng sản được giới thiệu địa điểm với diện tích vượt so với quy hoạch là 196,77ha vào đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp và các loại đất khác; có 11 Dự án khai thác khoáng sản nằm ngoài quy hoạch với diện tích 65,41ha, là chưa đúng với quy định tại Điều 33 Luật Xây dựng năm 2003 và Điều 41 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2015 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.
Ngoài ra, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai còn giới thiệu địa điểm 31 Dự án thai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, với tổng diện tích 101,76ha, trong quy hoạch chỉ thể hiện điểm mỏ, không có diện tích quy hoạch, ranh giới.
Việc thẩm định cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với hoạt động khai thác khoáng sản: Công tác thẩm định còn nhiều khuyết điểm như: Việc đánh giá hiệu quả đầu tư, năng lực tài chính, kinh nghiệm của chủ đầu tư chưa chính xác, dẫn đến nhiều dự án triển khai chậm tiến độ, một số dự án hoạt động không hiệu quả và có dự án phải chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

Việc UBND tỉnh Lào Cai cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 112.000.369, ngày 1/4/2013 chỉ ghi “được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 và Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ là không đúng quy định tại các nghị định nêu trên. Ngoài ra, còn một số Giấy chứng nhận đầu tư không ghi cụ thể dự án được hưỡng ưu đãi đầu tư về miễn, giảm mà chỉ ghi “dự án được hưởng các ưu đãi theo Luật Đầu tư năm 2005 và các quy định hiện hành”, là không đúng với quy định tại Điều 41 Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ và Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Môt số Dự án khai thác khoáng sản được chủ đầu tư chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép là vi phạm quy định tại Điều 66 của Luật Khoáng sản. Việc UBND tỉnh Lào Cai cho phép một số chủ đầu tư khai thác tận thu khoáng sản 8 năm (vượt thời hạn 3 năm), là vi phạm Điều 50 Luật Khoáng sản năm 1996.

Việc cấp Giấy phép khai thác và giao đất khai thác khoáng sản: Giai đoạn năm 2007 đến năm 2015, đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và giao đất tại 13 dự án, diện tích vượt so với quy hoạch 196,77ha (8 Dự án khai thác khoáng sản, diện tích 135,81ha và 5 Dự án tận thu khoáng sản, diện tích 60,96ha) vào đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp và các loại đất khác; có 11 Dự án khai thác khoáng sản nằm ngoài quy hoạch với diện tích 65,41ha, vi phạm khoản 1 Điều 4 Luật Khoáng sản năm 2010.
Đối với Công ty Apatit Việt Nam: Một số khai trường của Công ty Aptit Việt Nam đã khai thác nhiều năm, nhưng đến thời điểm thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan chưa thực hiện việc cắm mốc và bàn giao mốc giới tại một số khu vực khai thác, vi phạm Điều 52 Luật Khoáng sản năm 2010.Công ty vẫn khai thác quặng apatit tại một số khai trường khi Giấy phép khai thác đã hết hạn.
Đối với Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại Lilama: UBND tỉnh Lào Cai cho phép Công ty thực hiện dự án nhà hàng, khách sạn, nhưng thực tế thai thác apatit trái phép, vi phạm Điều 65 và Điều 67 của Luật Khoáng sản năm 210.
Giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2011, UBND tỉnh Lào Cai không ban hành quyết định tính hệ số quy đổi khối lượng từ quặng thành phẩm, hoặc quặng tuyển ra quặng nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường, gây thất thoát ngân sách Nhà nước, vi phạm quy định tại Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính phủ và Thông tư số 67/2008/TT-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
Qua thanh tra tại 06 chủ đầu tư, đã phát hiện việc quản lý nguồn thu tài chính từ hoạt động khoáng sản đang còn nhiều khuyết điểm, vi phạm, gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền là 95.203.186.000 đồng.

Hàng loạt tổ chức, cá nhân “dính chàm”
Thông báo kết luật thanh tra cũng đã chỉ ra hàng loạt các cơ quan, tổ chức, cá nhân mắc sai phạm. Cụ thể: Trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thế, giai đoạn năm 2008 đến năm 2012. Trách nhiệm thuộc Giám đốc Sở Xây dựng và các phòng ban chuyên môn thuộc Sở, giai đoạn năm 2007 đến năm 2015.
Đối với Dự án thai thác, tuyển và luyện vàng gốc, mỏ vàng Minh Lương: Trách nhiệm thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Lào Cai.
Dự án khai thác vàng gốc, mỏ vàng Sa Phìn và Tsuha: Trách nhiệm thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Lào Cai, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối với Dự án xây dựng nhà hàng, khách sạn: Trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, giai đoạn năm 2010 đến năm 2013.
Việc thẩm định cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với hoạt động khai thác khoáng sản: Trách nhiệm thuộc Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn năm 2005 đến năm 2015. Việc UBND tỉnh Lào Cai cho phép một số chủ đầu tư khai thác tận thu khoáng sản 8 năm (vượt thời hạn 3 năm), vi phạm Điều 50 Luật Khoáng sản năm 1996. Trách nhiệm thuộc chủ đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Lào Cai, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, giai đoạn năm 2005 đến năm 2015.
Việc cấp giấy phép thai thác và giao đất khai thác khoáng sản: Trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, thời lỳ xảy ra các sai phạm nêu trên.
Sau khi thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ hàng loạt sai nêu trên, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 126/TB-VPCP ngày 30/03/2018, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao cho các Bộ, UBND tỉnh Lào Cai kiểm tra, rà soát, khắc phục và xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã để xảy ra sai phạm.
Để tìm hiểu việc khắc phục và xử lí sai phạm của các tổ chức, cá nhân đến đâu, có đúng với quy định của pháp luật, có câu trả lời thỏa đáng cho dư luận, phóng viên Báo Ngày mới online (Báo Người cao tuổi) đã đặt lịch làm việc với UBND tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, đã gần 20 ngày trôi qua, Báo Ngày mới online (Báo Người cao tuổi) vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía UBND tỉnh Lào Cai.
Báo Ngày mới online (Báo Người cao tuổi) sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Thế Thực
 

Tin đọc nhiều