Bạn đọc

Thứ tư, 09-01-2019 | 10:13 GMT+7

Huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An: Công văn nào đúng?

Cùng một lô đất nhưng Phó Chủ tịch UBND huyện trả lời một đằng, Chủ tịch UBND huyện lại trả lời một nẻo. Vậy, công văn nào đúng sự thực?...  

Ngày 23/8/2006, sau khi có chủ trương quy hoạch đất ở vùng đất Trường tiểu học cũ xóm 4, UBND xã Tân Sơn, huyện Đô Lương mời 6 gia đình thuộc diện ưu tiên (gia đình chính sách) trong xã lên để xét duyệt cấp đất ở. Hội đồng xét duyệt đất ở xã Tân Sơn đã xét ưu tiên cấp đất cho bà Thái Thị Thân, vợ liệt sĩ và bà Nguyễn Thị Tích (tức Nhuận), mẹ liệt sĩ đều ở xóm 4, xã Tân Sơn.

Ngày 13/11/2006, UBND xã Tân Sơn mời bà Thân và bà Nhuận lên UBND xã bốc thăm các lô đất được quy hoạch tại khu vực Trường tiểu học cũ, thuộc xóm 4, xã Tân Sơn. Bà Thân bốc trúng lô số 4, diện tích 272m2; còn bà Nhuận bốc trúng lô số 1. Sau khi bốc thăm, UBND xã hướng dẫn 2 hộ làm thủ tục trình UBND huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện xin giao đất. Đồng thời UBND xã yêu cầu bà Thân và bà Nhuận mỗi hộ nộp 5 triệu đồng.
Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bà Nhuận và bà Thân có đơn khiếu nại. Chưa được giải quyết thì bà Nhuận đã qua đời. Bà Thân khi đó đã ngoài 70 tuổi không có tiền nộp, ủy quyền cho ông Nguyễn Công Kỉnh (con trai) viết đơn khiếu nại cho rằng, gia đình liệt sĩ phải nộp 5 triệu đồng cho UBND xã là không đúng.
Công văn của Chủ tịch UBND huyện Đô Lương trả lời Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An.
Ngày 2/11/2016, UBND huyện Đô Lương có Công văn số 1139/UBND do ông Phó Chủ tịch Hoàng Văn Hiệp kí trả lời ông Kỉnh có nội dung: “Căn cứ qũy đất hiện tại của xã Tân Sơn, thì hiện nay địa bàn xã Tân Sơn có 2 vùng quy hoạch đất ở, đã được UBND huyện Đô Lương phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 chia lô đất ở gồm: Vùng Trường tiểu học (cũ) xóm 4 có 9 lô đất, vùng Cây Trôi xóm 3 có 10 lô đất, trong đó tại vùng quy hoạch Trường tiểu học cũ xóm 4 có 3/9 lô đất gồm lô số 1 diện tích 229,23m2, lô số 2 diện tích 220m2, lô số 3 tích 247,74m2 bám trục đường nhựa liên xã Tân - Xuân được xác định các lô đất có giá “sinh lời” nên UBND xã Tân Sơn đề nghị 3 lô đất này để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, còn lại 6 lô đất lối 2 dành vào quỹ đất để giao đất không thông qua hình thức đấu giá”.

Ông Kỉnh cho rằng, huyện trả lời "đất sinh lời" là không thỏa đáng. "Đất sinh lời" tại sao xã lại mời các hộ lên bốc thăm, giao đất theo Quyết định 39/2005/QĐ-UB của UBND tỉnh Nghệ An? Khi bốc thăm trúng, UBND xã yêu cầu mỗi hộ nộp 5 triệu đồng? Ông Kỉnh có đơn khiếu nại lên Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An.
Ngày 30/8/2018, ông Ngọc Kim Nam, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương có Công văn số 417/UBND gửi Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An có nội dung: “Sau khi bà Thân và Nhuận bốc thăm xong. Trong khi UBND xã Tân Sơn hoàn tất thủ tục đề nghị UBND huyện phê duyệt cấp đất cho 2 bà, thì Phòng TN&MT huyện Đô Lương về kiểm tra hồ sơ và yêu cầu dừng việc cấp đất cho bà Thân và bà Nhuận, vì có đơn khiếu nại nặc danh. Phòng TN&MT huyện Đô Lương yêu cầu UBND huyện Đô Lương dừng việc lập hồ sơ cho 2 hộ”.

Ông Kỉnh cũng như nhiều người dân địa phương thấy khó hiểu, bởi cùng một mảnh đất, văn bản của ông Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương trả lời 2 nội dung khác nhau(!?) Phó Chủ tịch trả lời là "đất sinh lời", còn Chủ tịch trả lời "có đơn thư nặc danh". Vậy, Công văn nào là đúng sự thực? Trả lời như vậy, dân biết tin ai?

Điều kì lạ là cả 2 Công văn trên đều không đề cập tới việc UBND xã Tân Sơn yêu cầu gia đình chính sách nộp 5 triệu đồng mới được giao đất đúng hay sai? Tại sao “đất sinh lời” mà xã lại tổ chức cho gia đình chính sách bốc thăm, giao đất theo Quyết định số 39/2005/QĐ-UB của UBND tỉnh Nghệ An? Như vậy, UBND xã Tân Sơn có sai phạm không? Đề nghị UBND huyện Đô Lương và UBND tỉnh Nghệ An làm rõ.
Hải Hưng

Tin đọc nhiều