12 hộ dân ở chợ Tân Quang, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang: Kiến nghị cấp sổ đỏ và thanh tra vốn xây dựng chợ Tân Quang

Sau khi làm sáng tỏ việc UBND xã Đào Mỹ, UBND huyện Lạng Giang báo cáo sai sự thật về việc chồng lấn 12 ki ốt đất dãn dân ngoài phố chợ Tân Quang với 12 ki ốt xây dựng trong chợ, nguyện vọng của các hộ dân là đề nghị UBND huyện cấp iấy sổ đỏ theo đúng Luật Đất đai. Đồng thời, các hộ dân cũng kiến nghị thanh tra làm rõ nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ Tân Quang và khiếu nại nội dung Thông báo số 70TB-UBND ngày 27/5/2019 của UBND huyện Lạng Giang...

Trần Thị Thực
10:55, 08/07/2019

Cung cấp nhiều căn cứ pháp luật và sự thật cho Thanh tra huyện Lạng Giang

Sau nhiều văn bản chỉ đạo, phiếu chuyển đơn từ Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Giang, Huyện ủy Lạng Giang, chỉ đạo UBND huyện Lạng Giang làm việc với các hộ dân ở khu đất dãn dân 12 hộ ngoài phố chợ Tân Quang, xã Đào Mỹ, để giải quyết khiếu kiện kéo dài.

Các văn bản chỉ đạo giải quyết khiếu nại của các hộ khu dãn dân chợ Tân Quang
Các văn bản chỉ đạo giải quyết khiếu nại của các hộ khu dãn dân chợ Tân Quang

Sau buổi đối thoại ngày 5/4/2019 với ông Tạ Huy Cần, Bí thư Huyện ủy Lạng Giang, những ý kiến của 12 hộ ki ốt ở khu dãn dân ngoài chợ Tân Quang đã được Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện Làm việc với các hộ dân. Theo chỉ đạo của UBND huyện, ngày 1/7/2019, ông Dương Văn Nghị, Phó Chánh Thanh tra huyện, đã làm việc với các hộ ở khu đất dãn dân ngoài phố chợ Tân Quang, cùng ký biên bản làm việc với các nội dung kiến nghị đề xuất như sau:

  1. Khiếu nại nội dung Thông báo số 70/TB-UBND ngày 27/5/2019 của UBND huyện Lạng Giang vì có nhiều nội dung sai sự thật, thiếu căn cứ pháp luật. Tại buổi làm việc bà Nga (một trong 12 hộ dân -PV) đề nghị được cung cấp Kết luận giải quyết tố cáo theo Điều 35 Luật Tố cáo năm 2018 và giải quyết khiếu nại đối với nội dung sai sự thật, thiếu cơ sở pháp luật của Thông báo số 70.
  2. Kiến nghị cấp sổ đỏ theo pháp luật cho các hộ dân được giao đất dãn dân khu vực ngoài chợ Tân Quang theo Quyết định (QĐ) 1633/CT ngày 5/12/1996. Qua làm việc, các hộ dân đã cung cấp các văn bản pháp lý và chứng minh sự thật cho Thanh tra huyện, đã làm rõ đất dãn dân của 12 hộ tại khu vực ngoài chợ Tân Quang được giao 68m2/hộ theo QĐ 1633/CT không chồng chéo vị trí với 13 ki ốt của 3 gian nhà trong chợ Tân Quang.
  3. Kiến nghị thanh tra công khai nguồn vốn xây dựng chợ Tân Quang năm 2018 (bao gồm vốn thi công xây chợ được cấp từ các nguồn ngân sách; vốn đền bù GPMB và vốn dự án tái định cư khu vực Hoa Dê)
 Phòng tiếp công dân huyện Lạng Giang
Phòng tiếp công dân huyện Lạng Giang

Để chứng minh cho nội dung các khiếu nại và kiến nghị trên, các hộ dân cung cấp cho Thanh tra huyện các văn bản pháp luật. Cụ thể: Nghị quyết số 01/NQ ngày 18/12/1995 của HĐND xã Đào Mỹ biểu quyết 100% thông qua việc giải quyết đất ở cho Nhân dân năm 1995, tại 5 khu vực, giao cho 51 hộ (trong đó có 12 hộ khu vực ngoài chợ phố Tân Quang). Tờ trình số 14/TTr-UB của UBND huyện Lạng Giang ngày 21/12/1995; ngày 28/11/1996, Sở Địa chính có Tờ trình số 408/ĐC-KHTC; ngày 5/12/1996, tỉnh Hà Bắc ban hành QĐ 1633/CT, do ông Ngô Văn Luật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kí, giao“Tổng số 8.038m2 đất ở cho 51 hộ dân xã Đào Mỹ, trong đó có 12 hộ khu vực chợ Tân Quang với diện tích 816m2 bình quân mỗi lô 68m2 (dài 16m, rộng 4,25m)”; Biên bản ngày 20/9/2013 của UBND xã Đào Mỹ có nội dung “QĐ 1633/CT của UBND tỉnh vẫn đang có hiệu lực. Các hộ có nguyện vọng được cấp sổ đỏ phải làm thủ tục xin cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật”; Văn bản số 1263/UBND-TNMT ngày 22/12/2015 của UBND huyện Lạng Giang gửi UBND tỉnh Bắc Giang nêu rõ “giá trị lô đất ở 68m2 theo QĐ 1633/CT”.

Các văn bản pháp lý nêu trên (từ ngày 5/12/1995 đến ngày 22/12/2015), đều công nhận và khẳng định, 12 hộ ở khu dãn dân ngoài chợ Tân Quang xã Đào Mỹ được giao đất dãn dân 68m2/hộ đúng quy định pháp luật.

Quyết định số 469/QĐ-UBND năm 2015 hủy một phần Quyết định số 1633/CT năm 1996
QĐ 469/QĐ-UBND năm 2015 hủy một phần QĐ 1633/CT năm 1996

Về nghĩa vụ tài chính của 12 hộ dân được giao đất khu vực chợ Tân Quang được ghi nhận trong hệ thống văn bản của 3 cấp UBND xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang và tỉnh Bắc Giang, từ năm 2015-2019, giải quyết khiếu nại của các hộ dân ở khu vực chợ Tân Quang, đều có nội dung khẳng định: “Ngày 2/5/1997 UBND xã Đào Mỹ đã nộp 67.138.000 đồng theo Giấy nộp số 000578 (cho 8.038m2 đất ở theo 1633 của UBND tỉnh Hà Bắc, cho 51 hộ dân, trong đó có 12 hộ đất dãn dân khu vực chợ Tân Quang được chuyển đổi 1.197m2 đất chuyên dùng hạng 1, để giao 816m2 đất ở, bình quân mỗi lô 68m2 (dài 16m, rộng 4,25m). Diện tích 816 m2 tại chợ Tân Quang, được UBND xã Đào Mỹ xây ki ốt, mỗi hộ phải nộp 20 triệu đồng (bao gồm cả tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính 1.316.431 đồng và 18.683.569 đồng tiền xây ki ốt 42m2, bình quân 444.847đồng/m2)".

Điều này chứng tỏ việc các hộ dân được giao đất ở tại khu vực chợ Tân Quang hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật theo Điều 115 Bộ Luật Dân sự 2015 về quyền tài sản. Do UBND xã Đào Mỹ xây dựng ki ốt trên đất dãn dân khu vực chợ Tân Quang, để bán cho 12 hộ dân mua nên địa phương gọi là 12 hộ ki ốt chợ Tân Quang

UBND xã Đào Mỹ tự ý giảm 24m2 đất/hộ đối với 12 hộ được giao đất dãn dân khu vực chợ Tân Quang

QĐ 1633/CT của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc (cũ) giao đất dãn dân cho 12 hộ dân khu vực chợ Tân Quang (ngoài diện tích chợ Tân Quang), từ năm 1996. Các hộ dân đã sống ổn định, nhưng họ không được giao quyết định giao đất cho từng hộ, cũng không được biết đến QĐ 1633/CT giao đất cho 51 hộ ở xã Đào Mỹ. Theo Tờ trình số 14/UB-TTr ngày 21/12/1995 của UBND huyện Lạng Giang và Tờ trình số 408/ĐC-KHTC ngày 28/11/1996 của Sở Địa chính tỉnh Hà Bắc, thì đất chuyên dùng ở khu vực chợ Tân Quang là 1.197m2, trong đó đất hành lang là 285m2; 96m2 đất đường; còn lại 816m2 đất ở của 12 hộ dân (bình quân 68m2/hộ).

Văn bản pháp luật rõ ràng như vậy, nhưng sau khi xây chợ Tân Quang năm 1997, theo QĐ 86/XDCB của UBND huyện Lạng Giang, thì UBND xã Đào Mỹ đã để công trình chợ lấn chiếm đất của 12 hộ dân dãn khu vực chợ Tân Quang. Mỗi hộ dân bị chiếm dụng 24 m2.

Minh chứng cho sự việc này, ngày 25/3/1999, UBND xã có Tờ trình số 06/TT-UB về việc thay đổi quy hoạch dân cư, gửi UBND huyện Lạng Giang và Phòng Địa chính huyện, nêu rõ: “Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc ký Quyết định số 1633/CT ngày 5/12/1996 giao đất dãn dân cho 51 ở 5 địa điểm, trong đó địa điểm thứ 2 (816m2) tại khu vực chợ Tân Quang có 12 hộ, mỗi hộ được 68m2. Song thực tế nếu cấp đủ 68m2 sẽ ảnh hưởng đến quy hoạch chợ, do dó diện tích của các hộ chỉ còn 44m2 (thực tế đất dãn dân của 12 hộ dân ngoài diện tích đất quy hoạch của chợ. Đề nghị UBND huyện xem xét cho UBND xã Đào Mỹ được thay đổi thiết kế quy hoạch để không ảnh hưởng đến khu vực chợ”.

Ngay ngày hôm sau, khi chưa có ý kiến của UBND huyện Lạng Giang, UBND xã Đào Mỹ đã ban hành tiếp Tờ trình số 07/TT-UB ngày 26/3/1999, gửi UBND huyện và Phòng Địa chính, lập danh sách 12 hộ dãn dân ở khu vực chợ Tân Quang mỗi hộ 44 m2, tổng diện tích của 12 hộ là 528m2, trình UBND huyện xem xét giải quyết.

Tại thời điểm đó, người dân không hề biết các văn bản của UBND xã Đào Mỹ trình UBND huyện về thay đổi quy hoạch diện tích đất của 12 hộ dân khu vực chợ Tân Quang. Tờ trình của UBND xã Đào Mỹ chưa có ý kiến của UBND huyện phê duyệt, thì xã Đào Mỹ lại có ngay Biên bản làm việc với 12 hộ dân, có chữ kí của các hộ gia đình, nêu rõ: “ Khu vực dãn dân chợ Tân Quang được duyệt cấp 68m2/hộ, do điều kiện cụ thể chợ Tân Quang xã đã xây dựng, nay xã đề nghị giao cho các hộ 44m2/hộ”.

Các văn bản xã Đào Mỹ tự ý đề nghị giao cho các hộ 44m2 đất
Các văn bản xã Đào Mỹ tự ý đề nghị giao cho các hộ 44m2 đất

Từ năm 1999-2013, các hộ dân đề nghị được cấp số đỏ, nhưng mới chỉ có 1 hộ được cấp. Biên bản họp dân ngày 20/9/2013 khẳng định: “QĐ 1633/CT của UBND tỉnh Hà Bắc vẫn có hiệu lực, do vậy chính quyền các cấp phải thực hiện, nhưng chưa có hồ sơ nào đề cập đến việc các hộ dân đã nộp tiền sử dụng đất, do đó các hộ phải nộp 1,3 triệu đồng/m2, theo bảng giá đất hiện tại của tỉnh, các hộ phải nộp tiền sử dụng đất”.

Cũng từ buổi họp này, các văn bản liên quan đến việc giao đất dãn dân, trong đó có QĐ 1633/CT, người dân mới được biết và sau đó đã sao chụp được Giấy nộp tiền số 000578 ngày 2/5/1997 của UBND xã Đào Mỹ, minh chứng các hộ dân ở khu vực chợ Tân Quang được cấp đất dãn dân 68m2/hộ, đã nộp đủ “tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính tiền xây ki ốt.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc bài viết 12 hộ dân ở chợ Tân Quang, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang: Kiến nghị cấp sổ đỏ và thanh tra vốn xây dựng chợ Tân Quang tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề khiếu kiện kéo dài

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc