10 năm thực hiện quyết tâm thư

10 năm thực hiện quyết tâm thư

"Tai mắt" về an ninh, quốc phòng của địa phương

"Tai mắt" về an ninh, quốc phòng của địa phương

Già làng Điểu Bác sinh ra và lớn lên tại bon Bù Đách, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông. Với những đóng góp xuất sắc tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nhiều lần, già được các cấp, các ngành khen thưởng.